18 maj 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Elmarknaden är en snabbrörlig marknad och elpriset påverkas av väldigt många faktorer.  

Som i alla marknader är det tillgång och efterfrågan som styr priserna. Vid perioder med hög elanvändning måste alla typer av elproduktion användas för att täcka efterfrågan, kanske måste Sverige till och med importera el från andra länder och då bli resultatet oftast att priserna stiger, ibland mycket kraftigt. Vid andra tillfällen är det mildare temperaturer med låg elanvändning samtidigt som det kanske blåser ordentligt och vindkraftverken producerar för fullt. Då kan priserna sjunka i motsvarande grad. Alla dessa påverkansfaktorer är svåra att hålla reda på om man inte följer elmarknaden noga.  

Men det är ju det vi på Öresundskraft jobbar med hela tiden!  

Vi har arbetat fram en avtalsform som vi kallar FörvaltadEl där vi gör prissäkringar för framtida leveransmånader när vi bedömer att marknadsläget är det rätta. Vår målsättning är att skapa ett långsiktigt fördelaktigt elpris för dig som kund. Vi kan inte lova att vi alltid kommer att vara billigare än ett rörligt pris under månader med väldigt låga elpriser, men vi kommer att göra vårt allra bästa för att kapa pristopparna under perioder med väldigt höga priser.  

Priset för FörvaltadEl varierar från månad till månad och passar bra för dig som vill ta del av marknadens dynamik, men inte vill ta del av hela risken.  

Varför FörvaltadEl:

1.      Låt experter på elmarknaden arbeta med din portfölj

2.      Rörligare än fast pris, fastare än rörligt pris

3.      Långsiktigt fördelaktigt pris med uttalad ambition att kapa pristoppar

    förvaltadel öresundskraft elkunder  

{{posts.CurrentItem.Author}}