Skapa konto till Energiportalen

Välkommen till Energiportalen!

För att skapa ditt konto, verifiera först din behörighet genom att ange kundnummer och organisationsnummer. 

Kundnummer hittar du enklast på er senaste faktura.

Tänk på att det konto du skapar kommer att fungera som huvudkonto för företaget/koncernen. Hösten 2020 kommer du att kunna skapa och administrera ytterligare användare.

Vi behöver din epostadress och ett lösenord som kommer att vara dina inloggningsuppgifter.

Lösenordet måste bestå av totalt minst åtta tecken och innehålla minst en stor och en liten bokstav samt minst en siffra.