Vindkraftverk i solnedgång

Våra handläggningstider

Beroende på hur elnätet ser ut i ett område kan Öresundskraft behöva utföra mer eller mindre omfattande åtgärder för att möta behoven.

Varje anslutning kräver olika mycket arbete. Våra handläggningstider varierar beroende på vilken årstid det är, om det är landsbygd eller tätort, om vi behöver tillstånd från myndigheter och markägare eller om vi behöver bygga en ny nätstation.

Se därför till att alltid vara ute i god tid med din föranmälan!

OBS! Tiden mellan skickad offert och inkommen beställning ligger utanför våra handläggningstider. Alla nyanslutningar offereras och skall beställas av kunden innan installationsmedgivande skickas ut till dig som installatör.

Tänk på att alltid bifoga en situationsplan vid nybyggnationer.

Nyanslutning villa, kolonistuga eller liknande

Vid nyanslutning av en villa i kommunens exploateringsområden skall kundens beställning vara oss tillhanda samt föranmälan skickas in minst fyra veckor innan anläggningen önskas spänningssättas.

Om det tillkommer grävning och projektering, ex vid anslutning av en kolonistuga, måste kundens beställning vara oss tillhanda samt föranmälan skickas in minst sex veckor före spänningssättning.

Nyanslutning medelstora och stora anläggningar

Medelstora och stora effektkrävande anläggningar kräver längre projekterings- och utförandetid. Till medelstora nyanslutningar hör hyreshus eller mindre industrier. Där behöver vi ha kundens beställning samt din föranmälan minst fyra månader innan spänningssättning.

I de fallen där fastighetsmätaren i ett hyreshus är inskickat i ett tidigt skede och där lägenheterna samt övriga utrymmen kompletteras med i efterhand, behöver vi ha in kundens beställning (avseende lägenheter och övriga utrymmen) samt din föranmälan minst fyra veckor innan spänningssättning.

Köpcentrum eller stora industrier är exempel på stora nyanslutningar. Vid stora nyanslutningar krävs ofta en ny nätstation. Handläggningstiden efter inkommen beställning från kund och inkommen föranmälan till spänningssatt anläggning är minst åtta månader.

Utökning

Vid utökning i en befintlig serviskabel, ex ny lägenhet, är handläggningstiden minst tre veckor från inkommen föranmälan till utförd utökning. Små utökningar utförs utan offert. Handläggningstiden på större utökningar där ny serviskabel behövs kan jämföras med nyanslutning medel eller stor. Vi offererar stora utökningar.

Servisändring

Servisändring för anläggningar med huvudsäkring på 63A eller mindre utförs utan offert. Föranmälan skickas in minst fem veckor innan anläggningen önskas spänningssättas.

Servisändring för anläggningar med huvudsäkring på 80A eller större kan jämföras med nyanslutning medel eller stor i handläggningstid. Vi offererar stora servisändringar.

Arbete i befintlig anläggning - bortkoppling och bruten plombering

Färdiganmälan skall vara Öresundskraft tillhanda minst två veckor innan anläggningen önskas bortkopplad/bruten.

Tillfällig anläggning - byggström och evenemang

Färdiganmälan skall vara Öresundskraft tillhanda minst två veckor innan byggströmmen önskas inkopplad.

Säkringsändring

För säkringsändringar under 25A (ex från 25A till 16A) skall färdiganmälan vara Öresundskraft tillhanda minst fem arbetsdagar innan anläggningen önskas säkringsändrad.


Vid säkringsändring för något av nedanstående alternativ skall färdiganmälan vara Öresundskraft tillhanda minst sju arbetsdagar innan önskad säkringsändring.

  • från effektabonnemang till huvudsäkring 80A och över
  • från huvudsäkring över 80A till effektabonnemang
  • från huvudsäkring mindre än 63A till huvudsäkring över 80A
  • från huvudsäkring över 80A till huvudsäkring mindre än 63A


I de fallen där fastighetsmätaren i ett hyreshus är inskickat i ett tidigt skede och där lägenheterna samt övriga utrymmen kompletteras med i efterhand, behöver vi ha in kundens beställning (avseende lägenheter och övriga utrymmen) samt din föranmälan minst fyra veckor innan spänningssättning.

Öresundskraft AB