Upplysta lampor i en park
Upplysta lampor i en park

Elens ursprung

Vi erbjuder alla våra företagskunder möjligheten att köpa el producerad från förnybara energikällor. På så sätt blir det enkelt för dig som kund att bidra till ett hållbart samhälle.

Om du gjort ett miljöval innebär din elanvändning i princip låga utsläpp till vår miljö. Om du ännu inte gjort ett aktivt miljöval blir dina utsläpp högre.

Elens ursprung för dig som gjort ett miljöval under 2020

Din el har producerats från förnybara källor och det innebär att dina utsläpp är nära noll.

oresundskraft_ursprungsmarkning2017_privat

Elens ursprung för dig som inte gjort ett miljöval under 2020

Om du inte gjort ett miljöval får du el från så kallade Nordisk residualmix. Det innebär den elproduktion som "blir över" när man tagit hänsyn till alla kunders aktiva miljöval. Andelen kärnkraft och fossilbaserad elproduktion är högre och därmed också utsläppen. Nordisk residualmix beräknas årligen av Energimarknadsinspektionen och är densamma för alla elhandlare i Sverige.

  Mix i %
Förnybart 8 %
Kärnkraft 37 %
Fossilt 55 %

Miljöpåverkan

Koldioxidutsläpp (g/kWh): 365
Kärnbränsleavfall (g/kWh): 0,001182

Siffrorna baseras på så kallade driftsdata, det vill säga påverkan på miljön under den tid då kraftverken producerade el.

Öresundskrafts elförsäljning 2020

Vår elförsäljning 2020 baseras på våra kunders samlade miljöval. Många av kunderna har valt 100 % förnybar el.

Miljöpåverkan

Koldioxidutsläpp (g/kWh): 130
Kärnbränsleavfall (g/kWh): 0,00042

  Mix i %
Förnybart genom ursprungsgarantier 65 %
Förnybar genom residualmix 3 %
Kärnkraft genom residualmix 13 %
Fossilt genom residualmix 19 %

Att använda ursprungsmärkt el från förnybar elproduktion är inte en anledning att sluta arbeta aktivt med energieffektivisering. Tvärtom, vi ska hushålla med den förnybara energin så att den räcker till fler.

Att välja ursprungsmärkt el ger i dagsläget ingen omedelbar direkt påverkan på hur elproduktionen sker i vårt elsystem eftersom det fortfarande finns ett överskott på ursprungsgarantier från förnybar el utan specifik slutkund.

Ursprsungsmärkning av el är ett sätt att redovisa elens ursprung men det bör inte användas för att bedöma konsekvenser av förändringar i elanvändning eller som underlag för val av uppvärmningsenergi i ny bebyggelse. Då krävs en mer genomgripande analys av systemeffekter av olika alternativ.