Upplysta lampor i en park
Upplysta lampor i en park

Rörligt elavtal

SmartEl - Oftast den bästa affären för dig

För dig som ser det smarta i det rörliga priset. Rörligt elpris går upp och ner, men är över tid sett ofta den bästa affären för dig som kund.

SmartEl har ingen bindningstid och baseras på ett volymvägt spotpris som innebär att priset är rörligt och räknas fram månadsvis i efterhand. Till detta kommer vårt avtalade påslag på 2,55 öre per kWh, SVK grundavgift, årsavgift samt vid var tid gällande elcertifikatsavgift och kostnad för inköp av ursprungsgarantier. Moms tillkommer.

Avtalsvillkor elhandel

Läs våra avtalsvillkor här

Öresundskraft Marknad AB