Vindkraftverk i solnedgång
Vindkraftverk i solnedgång

Effektabonnemang regionnät

Effektabonnemang för företag anslutna till Öresundskrafts regionnät (linjen Mörarp - Höganäs)

Priser exklusive moms fr o m 2021-01-01

Energiskatt tillkommer enligt lagstiftning. Från och med 1 januari 2021 är energiskatten på el 35,6 öre/kWh

Abonnemang   Tariff  
    N130L N50L
Leveransspänning (kV)   130 50
Fast avgift kr/år 18600 18600
Abonnemangsavgift* kr/kW,år 96 96
Abonnemangsavgift, tillägg vintervardag** kr/kW,år 155 296
Elöverföring öre/kWh 1,5 2,0
Tillåtet reaktivt effektuttag
i % av abonnerad effekt
  15 25
Överuttagsavgift reaktiv effekt*** kr/kVAr 80 105

* Abonnemangsavgiften erläggs för den abonnerade effekten, vilken ska motsvara minst den högsta under året uttagna entimmeseffekten. För överuttag erläggs dubbel abonnemangsavgift enligt ovan. Abonnemangsändringar skall ske vid kalenderårsskifte och framställning om ändring skall göras minst en månad i förväg.
** Abonnemangsavgiften erläggs för den abonnerade effekten, vilken ska motsvara minst den högsta under vintervardag uttagna entimmeseffekten. Med vintervardag avses måndag-fredag kl 06-22 under månaderna januari, februari, mars, november och december. För överuttag erläggs dubbel abonnemangsavgift enligt ovan. Abonnemangsändringar skall ske vid kalenderårsskifte och framställning om ändring skall göras minst en månad i förväg.
*** Överuttag föreligger då den uttagna reaktiva effekten i kVAr per timme överstiger tillåtet reaktivt effektuttag. För det högsta överuttaget under året erläggs avgift enligt ovan.


Priser år 2020

Priser år 2020

Öresundskraft AB