En vit kontorsbyggnad
En vit kontorsbyggnad

Abonnemangsoptimering – en affär du inte kan förlora på

Har ni för stora abonnemang?

Låt oss hjälpa er att spara både pengar och energi. Med en abonnemangsoptimering ser vi snabbt om ni betalar för mer än vad  ni använder.

Det är ganska vanligt att fastigheter har elanläggningar med för stora abonnemang och säkringar i förhållande till vad de behöver. Det finns många anledningar till att det blir så. Kanske har verksamheten förändrats? Kanske någon tog i lite extra vid beställningen för att ha en trygghetsmarginal?

För er del innebär det bara onödiga kostnader. Ett elabonnemang där ni betalar för en säkring på 63A men bara utnyttjar runt 50A är en utgift ni kan kapa.

Så här funkar det

Våra energiingenjörer kommer ut och mäter er elanläggning på plats under en period som passar dig och verksamheten. Resultat och analyser sammanställs, bearbetas och redovisas sedan i tydliga diagram som blir ett utmärkt underlag för sparförslag och vidare effektiviseringar.

Det absolut bästa med en abonnemangsoptimering är att ni inte har något att förlora på den. Vårt arvode baseras nämligen på vad ni sparar in första året.

Ni kan spara tusenlappar

Hur stor besparing ni kan göra hör givetvis samman med hur många abonnemang som berörs.

Vi har till exempel hjälpt en mindre bostadsrättsförening med ett abonnemang på 50A att spara 3 500 kronor per år och ett fastighetsbolag med 15 abonnemang att spara 52 000 kronor per år sedan vi optimerat deras elabonnemang.

I båda fallen gjorde vi mätningar i samtliga fastigheter för att se hur höga strömstyrkor som egentligen användes. Därefter rekommenderade vi lämpliga sänkningar. Svårare än så behöver det inte vara.

Öresundskraft Företagsmarknad AB