En vit kontorsbyggnad
En vit kontorsbyggnad

Belysningskartläggning

Effektivare belysning tjänar alla på

Belysning påverkar både produktiviteten och energikostnaderna hos ett företag. Cirka 35 % av Sveriges industriers totala elförbrukning går till belysning och det är inte ovanligt att man kan halvera belysningsenergin. Genom EU:s ekodesigndirektiv fasas ineffektiva lampor ut vilket ställer krav på att förnya sin belysning. Förutom lägre energikostnader och minskad klimatpåverkan kan man erhålla en bättre belysning som ger en trevligare arbetsmiljö.

Så här går vi tillväga

Vi går igenom er belysning med avseende på installerad effekt och årlig energianvändning. Vi jämför med nyckeltal för att se om ni har rätt effekt och går igenom vilken typ av belysning som finns idag. Därefter föreslår vi förbättringar i drifttider och byte av belysning till effektivare alternativ. Vi tittar både på moderna lysrörsalternativ och på LED-alternativ, för såväl kontor som lager och produktion. Vi räknar på investeringskostnad och besparing samt återbetalningstid. Resultatet presenteras både muntligt och i en lättöverskådlig rapport, för att lätt kunna fatta beslut. Beslut som direkt leder till förbättring.

Öresundskraft Företagsmarknad AB