Energiportalen api 1
Energiportalen api 1

Energidata genom API

Nu kan du få tillgång till din energidata rakt in i ditt eget uppföljningssystem. Genom att samla all din data på ett och samma ställe kan du enkelt och tidseffektivt matcha data och få den överblick som krävs för att nå dina mål eller göra rätt analyser. Vi har stöd för de flesta system och genomfört lyckade integrationer med bland annat system som Vitec och Momentum.

Nyckeln in i vår databas

Bild2.png

Genom en API-nyckel får du tillgång till samma data som Öresundskraft har tillgång till, och du får en gräddfil rakt in i databasen för att nå just din energidata. Självklart med högsta säkerhet och REST API-standard med JSON format. Den data som finns tillgänglig är mät-serier med förbrukningsdata (kWh) för följande energislag:

El
Fjärrkyla  
Fjärrvärme 
Gas 
Överskottsproduktion (t ex solceller)

Minimera fel och öka datakvaliteten

Traditionell dataexport genom exempelvis filöverföring, eller att klippa och klistra i Excel innebär en stor risk att det blir fel och beslut kan i förlängningen fattas på felaktiga grunder. Med API flödar data istället direkt mellan vår databas och er databas och högsta möjliga datakvalitet säkerställs, samtidigt som du sparar tid på manuellt arbete.

Obegränsad tillgång till din energidata

Du betalar en månadskostnad per mätpunkt och kan därefter göra hämtningar med det tidsintervall du önskar. Upplösningen är högsta möjliga beroende på vilken mätare du har och när valideringen sker, vårt API stödjer tim- och månadsvärden.

Administrera via Energiportalen

Framöver kommer du att kunna beställa och administrera dina mätpunkter via Energiportalen, samt hitta mer dokumentation. Det går även bra att kontakta oss direkt på 042-490 32 00.

Tekniska förutsättningar

Systemstöd hos mottagande system

I princip kan du integrera med vilket mottagande system som helst, så länge det har kapacitet att avläsa datastrukturen. I dagsläget har vi genomfört lyckade integrationer mot systemen Vitec Energiuppföljning och Momentum RC (version 4.21.3)

Båda plattformarna används av ett stort antal företag och organisationer för insamling, bearbetning och uppföljning av energidata.

Det kan innebära att tjänsten kräver en utveckling hos det mottagande systemet i samband med implementering. Det är därför viktigt att du säkerställer funktionalitet hos det mottagande systemet och möjlighet att testa lösningen.

Steg för steg till en lyckad integration

  1. Välj vilka mätpunkter du vill importera för uppföljning.
  2. Säkerställ systemkraven hos ditt mottagande system för uppföljning.
  3. Vi rekommenderar att det finns en testmiljö uppsatt eftersom det underlättar testförfarande och säkerställandet av att allting fungerar som avsett.
  4. Du tar emot nyckel och uppgifter för att kommunicera med databasen.
  5. Sign-off. När uppsättningen är klar och testad ges en bekräftelse på att uppsättningen är klar för att sättas i produktion. Produktionssättningen från Öresundskrafts sida går i effektiv tid på några minuter.
  6. Klart! Du kan börja ta emot dina mätvärden till uppföljningssystemet.

Exempel på förbrukningsmeddelande

Som vi nämnt ovan kommer Öresundskrafts API-metoder att tillhandahålla data i en JSON-struktur vilken behöver hanteras av det mottagande systemet. Nedan ser du ett exempel på den strukturen.

{

  "CustomerNumber": "12345",

  "MeteringPoint": "1234567891234567",

  "ConsumptionReadings": [

    {

      "DeliveryCategory": "EL-EXT",

      "Unit": "kWh",

      "Consumption": 26633.000000000000,

      "ReadingDate": "2020-02-29T00:00:00",

      "ReadingMethod": "Fjärr",

      "ReadingReason": "2"

    },

    {

      "DeliveryCategory": "EL-EXT",

      "Unit": "kWh",

      "Consumption": 27354.000000000000,

      "ReadingDate": "2020-03-31T00:00:00",

      "ReadingMethod": "Fjärr",

      "ReadingReason": "2"

    },

    {

      "DeliveryCategory": "EL-EXT",

      "Unit": "kWh",

      "Consumption": 27183.000000000000,

      "ReadingDate": "2020-04-30T00:00:00",

      "ReadingMethod": "Fjärr",

      "ReadingReason": "2"

    }

  ]

}

Process och priser

När du beställer API kommer kostnaden att läggas till fakturan för den anläggning (mer specifik, anläggnings-ID eller EAN-nummer) som tjänsten avser. Du kommer att få ett mail till en specificerad e-postadress med instruktioner och all den information du behöver för att komma igång.