En vattendroppe
Vattendroppe mobil popup

Anslutning till fjärrkylanätet

När du ansluter dig till fjärrkylanätet betalar du en accessavgift. I denna ingår reservation av önskad effekt och framdragning av servisledning till fastighetens husliv. För att kunna få kyla i fastigheten krävs också en undercentral som ska upprättas enligt Energiföretagens bestämmelser (se nedan).

Vi kan även utföra en komplett installation. Då tar vi hand om allt från indragning av servisledning till att upprätta en undercentral med anslutning till fastighetens system.

Har du frågor kring anslutning av fjärrkyla

Kontakta Andreas Ekström på 042-490 36 73 eller andreas.ekstrom@oresundskraft.se

Läs mer här

Anmälan mätaruppsättning vid växlarbyte/installation/besiktning av fjärrkyla

Lokala anvisningar

Energiföretagens Tekniska bestämmelser F:102


Öresundskraft Företagsmarknad AB