En vattendroppe
Vattendroppe mobil popup

Fjärrkylanätet i Helsingborg

Öresundskrafts fjärrkylanät började byggas 1998 och är främst koncentrerad till de centrala delarna av Helsingborg. Dunkers kulturhus, McNeil AB och Helsingborgs Lasarett är några av våra kunder inom fjärrkyla.

Nätet är idag cirka sex kilometer långt. Antalet kunder ökar i takt med att fjärrkylanätets utbyggnad.


Öresundskraft AB