Vattendroppe desktop
Vattendroppe mobil popup

Så får du fjärrkyla

Vi börjar med ett besök där vi går igenom fastigheten tillsammans med dig och inventerar era befintliga kylanläggningar. Vi går även igenom de åtgärder som måste genomföras för att kunna ta emot fjärrkyla. Efter den tekniska inventeringen gör vi en bedömning av investering och driftkostnader.

Prisindikation

Utifrån inventeringen tar vi fram ett erbjudande som vi gemensamt går igenom:

  • Investerings- och kostnadskalkyl
  • Prisbild
  • Leveransomfattning
  • Tidsperiod
  • Leveranspunkt
  • Avtalsförslag

Har du frågor kring anslutning av fjärrkyla?

Kontakta Jan-Åke Åström på telefon 042-490 33 09 eller jan-ake.astrom@oresundskraft.se

Öresundskraft Företagsmarknad AB