Rökfritt på McNeil

Se filmen om samarbetet mellan Öresundskraft och McNeil som har resulterat i att McNeil i Helsingborg blivit den första koldioxidfria tillverkningsenheten bland de 120 enheter som finns inom den världsomspännande Johnson & Johnson-koncernen.