Miljöbild med hav och åker
Miljöbild med hav och åker

Extra avläsning

Vill du få bättre överblick över ditt uttagsmönster?

Då ska du göra tillvalet extra avläsning. Det hjälper dig att analysera, planera och effektivisera din energianvändning. Du kan spara pengar och samtidigt göra en insats för miljön. Tillvalet ger dig också ett faktureringsunderlag som speglar ditt uttagsmönster. Din fakturering avspeglar då den faktiska användningen och inte den beräknade.

  • Ökning från årlig avläsning till månatlig avläsning
    1 648 kr exklusive moms
  • Ökning från månatlig avläsning till dygnsvis avläsning
    5 545 kr exklusive moms*

*Förutsätter att befintlig mätutrustning stödjer fjärravläsning. I annat fall sker individuell prissättning som reflekterar kostnaderna för ny utrustning.

Avgiften läggs på din ordinarie faktura. Vid dygnsvis avläsning redovisas din användning per timme på kundsidorna.

Kontakta oss via gasnatkund@oresundskraft.se

Öresundskraft AB