Miljöbild med hav och åker
Miljöbild med hav och åker

Kolla innan du gräver!

Om du ska gräva eller utföra annat markarbete måste du vara säker på att det inte finns några nedgrävda ledningar som kan skadas. Det tar du reda på med hjälp av en ledningsanvisning och våra grävinstruktioner. Detta gäller såväl privat som offentlig mark.

Eftersom ledningarna i marken förser samhället med värme, kyla, el, gas och kommunikation är det viktigt att de inte skadas. Dessutom är det direkt farligt om till exempel en elkabel eller gasledning skulle gå sönder vid grävning. Du kan skada dig själv, någon annan eller dyrbar egendom och du kan även bli skadeståndsskyldig.

Läs vår grävinstruktion

Den som utför gräv- och markarbeten är skyldig att ta reda på vilka ledningar som finns i marken, att arbetet kan utföras på ett personsäkert sätt och utan att orsaka avbrott. Börja med att läsa vår grävinstruktion. I den står allt du behöver veta om grävningsarbetet, ledningsutsättning, vilka typer av ledningar som finns och vad du ska tänka på vid till exempel högspänningskablar gasledningar och betongkulvertar för fjärrvärme.

Grävinstruktion PDF

Ledningskollen.se

Ledningskollen är en kostnadsfri webbtjänst där du kan beställa ledningsanvisningar för grävarbeten inom hela Sverige. Både privatpersoner, företag, myndigheter eller andra som ska utföra markarbeten har nytta av ledningskollen. För att kunna använda tjänsten skapar du ett användarkonto. Följ instruktionerna på ledningskollen genom att klicka på "Börja här" på startsidan.

Till ledningskollen.se

Öresundskraft AB