Carsharing popup
Carsharing popup

Nu finns det nya laddplatser för elbilar och laddhybrider i ditt närområde

På tio av Helsingborgshems boendeområden har Öresundskraft byggt laddplatser för elbilar och laddhybrider. Satsningen skapar möjlighet för fler att resa klimatsmart och genomförs i samarbete med Helsingborgshem och Bee Charging solutions*. Satsningen riktar sig primärt till Helsingborgshems hyresgäster men även till besökare och andra närboende i områdena.

I första hand har hyresgäster inom Helsingborgshem möjlighet att boka en egen privat laddplats, samtidigt förblir ett antal platser öppna för alla som kan och vill ladda under kortare stunder. De laddplatser som alltid är öppna och tillgängliga för allmänheten benämner vi som öppen laddplats.

Genom satsningen vill vi möjliggöra för dig som elbillist att börja dagen med fulladdade batterier.

*Vår samarbetspartner Bee Charging Solutions har laddstationer som passar alla elbilar och laddhybrider på marknaden. Med Bee får du dessutom tillgång till Sveriges största publika laddnätverk.