Vindkraftverk i solnedgång
Vindkraftverk i solnedgång

Elnätspriser lägenhet

Elnätpriser år 2022

Elnätspriset består av två delar, abonnemang och elöverföring. Abonnemangskostnaden är en fast kostnad, medan elöverföringskostnaden varierar utifrån hur mycket el du förbrukar.

Följande priser gäller i samtliga Öresundskrafts nätområden för lägenhetskunder från och med 2022-01-01 tills vidare, med reservation för ändringar. Vid inflyttning debiteras en inflyttningsavgift på 315 kronor inklusive moms.

Typ Pris inklusive moms
Abonnemang kronor/år 1 390
Elöverföring öre/kWh 20,0
Energiskatt öre/kWh* 44,5

Abonnemanget gäller för kunder som bor i en fastighet med gemensam elnätsanslutning och där det finns minst tre elnätsabonnemang. Vid nybyggnation ska mätarna placeras samlade.

*Energiskatt för 2021. Energiskatten för 2022 fastställs senare.

Priser år 2021

Elnätspriser lägenhet år 2021

Avtalsvillkor elnät

Läs våra avtalsvillkor här

Öresundskraft AB