Vindkraftverk i solnedgång
_16A6767

Elnätspriser lägenhet år 2020

Elnätspriset består av två delar, abonnemang och elöverföring. Abonnemangskostnaden är en fast kostnad, medan elöverföringskostnaden varierar utifrån hur mycket el du förbrukar.

Elnätpriser år 2020

Följande priser gäller i samtliga Öresundskrafts nätområden för lägenhetskunder från och med 2020-01-01 tills vidare, med reservation för ändringar.

Vid inflyttning debiteras en inflyttningsavgift på 315 kronor inklusive moms.

Typ Pris inklusive moms
Abonnemang kronor/år 1275
Elöverföring öre/kWh 17,5
Energiskatt öre/kWh 44,125

Abonnemanget gäller för kunder som bor i en fastighet med gemensam elnätsanslutning och där det finns minst tre elnätsabonnemang. Vid nybyggnation ska mätarna placeras samlade.

Priser år 2019

Elnätspriser lägenhet år 2019

Avtalsvillkor elnät

Läs våra avtalsvillkor här

Öresundskraft AB