Vy över Filbornaverket

Årskurs 8 och 9

På uppdrag av Öresundskraft och NSR bjuder Miljöverkstaden in årskurs 8 och 9 i Helsingborg, Ängelholm, Höganäs, Bjuv, Åstorp och Båstad till utbildning i avfall och energi. I detta ingår ett besök på NSR och kraftvärmeverket Filbornaverket. På NSR ligger fokus på minimering av avfall. På Filbornaverket får eleverna en guidad tur i verket, där de får se pannan, rökgasreningen, elgeneratorn, kondensorn till fjärrvärmen och sist men inte minst kontrollrummet, hjärnan i verket. På grund av Covid 19 visas för närvarande en film ov Filbornaverket istället för en rundvandring.


Läs mer på Miljöverkstadens hemsida 

Läs mer på NSRs hemsida