2o dbmuqsoc0wzurmeco7qntmcm
2o dbmuqsoc0wzurmeco7qntmcm

Vi gräver framtidens hållbara energisystem

På Öresundskraft ser vi till att el, fjärrvärme, fjärrkyla och gas levereras tryggt och säkert till dig som är kund hos oss. Det gör vi genom att bygga, underhålla och sköta driften av näten.

Som nätägare är det vårt ansvar att möta regionens tillväxt och se till att våra nät är smarta och robusta. Dessutom driver vi på omställningen till ett hållbart samhälle. Ett smart och leveranssäkert elnät innebär nämligen att bra saker som elektrifiering av transportsektorn och småskalig elproduktion blir möjliga. Ett leveranssäkert fjärrvärmenät gör att vi kan värma upp våra hem och samtidigt avlasta elnätet, vilket blir allt viktigare när samhället elektrifieras.

Våra grävarbeten gör alltså att du kan fortsätta leva som vanligt, med el, värme, kyla och gas där hemma. Dessutom är de viktiga i resan mot ett hållbart energi- och transport-samhälle.

Här kan du läsa mer om våra pågående grävarbeten