Pågående grävarbeten

Här kan du hitta mer info om våra pågående projekt.
Tänk på att förändringar kan förekomma. Då uppdaterar vi dig här så fort vi kan.

Bredgatan, Helsingborg - fjärrkyla, gas, el och fiber

Här ska vi ansluta våra kunder till ledningsnätet, för att kunna leverera hållbar fjärrkyla, gas och el. Dessutom passar vi på att gräva fiber. Arbetet utförs av vår entreprenör AKEA AB och är en samförläggning med NSVA vattenledning.

Arbetet kan komma att störa biltrafiken. Därför kommer trafikhänvisningar sättas upp.

Förväntas vara färdigt senast 31/12-2020.


Månsgård, Rydebäck 

Helsingborgs stad exploaterar detta område och vi ansluter det till miljöklok el. Det innebär dessutom att området får en ny nätstation. Arbetet utförs av vår entreprenör AKEA AB och är en samförläggning med NSVA. 

Förväntas vara färdigt våren 2021

 

Södra Storgatan, Bjuv - el

Här byter vi en elkabel så att du som bor i området slipper oroa dig för strömavbrott i julfirandet. Vår entreprenör ATS utför arbetet med elkabeln och NCC sköter grävarbetet.

Arbetet kan komma att störa biltrafiken. Därför kommer trafikhänvisningar sättas upp.

Förväntas vara färdigt senast 23/12-2020