Pågående grävarbeten

Här kan du hitta mer info om våra pågående projekt.
Tänk på att förändringar kan förekomma. Då uppdaterar vi dig här så fort vi kan.

Månsgård, Rydebäck 

Helsingborgs stad exploaterar detta område och vi ansluter det till miljöklok el. Det innebär dessutom att området får en ny nätstation. Arbetet utförs av vår entreprenör AKEA AB och är en samförläggning med NSVA. 

Förväntas vara färdigt våren 2021