Upplysta lampor i en park
Upplysta lampor i en park

Avtalsvillkor elhandel

Allmänna avtalsvillkor för försäljning (handel) av el till konsument

El 2012 K (rev 2), gäller från 2019-04-01

El 2012 K reviderad

Tilägg El 2012 K reviderad

Särskilda avtalsvillkor för mikroproduktion

Särskilda avtalsvillkor för mikroproduktion

Öresundskraft särskilda avtalsvillkor

Särskilda avtalsvillkor

Särskilda avtalsvillkor Framtidsavtalet

Öresundskraft Marknad AB