Upplysta lampor i en park
Upplysta lampor i en park

SVK grundavgift

SVK Grundavgift är en avgift som kommer från Svenska kraftnät. Det är en avgift som alla elbolag får betala för att nyttja deras nät, för att kunna leverera el till alla våra kunder.

Tidigare redovisade vi avgiften tillsammans med påslaget men nu kommer den att synas separat på fakturan. Det är alltså ingen ny avgift som tillkommit, vi har bara valt att förtydliga så att du enkelt kan se precis vad du betalar för.

Denna avgift faktureras enligt gällande priser från Svenska kraftnät.

När detta redovisas på fakturan beror på vilket avtal du har. Vid bundet avtal kommer du att se avgiften separat på fakturan vid nästa avtalsperiod.

Om du vill läsa mer om grundavgiften kan du surfa in på www.svk.se

Öresundskraft Marknad AB