Upplysta lampor i en park
Upplysta lampor i en park

Elens ursprung

I ditt elavtal ingår att 100 % av elen kommer från förnybara energikällor. För att säkerställa detta köper vi in ursprungsgarantier från elproducenter som har förnybar elproduktion. Vi köper in el från allt ifrån små solceller på villatak till stora vattenkraftverk. Som privatkund kan du vara säker på att du gynnar förnybar elproduktion när du har ett elhandelsavtal med Öresundskraft.

Ditt miljöval

oresundskraft_ursprungsmarkning2017_privat.png


Det innebär att utsläppen av koldioxid är nära noll från produktionen av din el.

Öresundskrafts elförsäljning 2019

Vår elförsäljning 2019 baseras på våra kunders samlade miljöval. Många av kunderna har valt 100 % förnybar el.

Produktionen av den el vi sålde 2019 medförde utsläpp av 128 g koldioxid och 0,00054 g kärnbränsleavfall per kWh.

  Mix i %
Förnybart genom ursprungsgarantier 62 %
Förnybar genom residualmix 2 %
Kärnkraft genom residualmix 18 %
Fossilt genom residualmix 18 %

Att använda ursprungsmärkt el från förnybar elproduktion är inte en anledning att sluta arbeta aktivt med energieffektivisering. Tvärtom, vi ska hushålla med den förnybara energin så att den räcker till fler.

Att välja ursprungsmärkt el ger i dagsläget ingen omedelbar direkt påverkan på hur elproduktionen sker i vårt elsystem eftersom det fortfarande finns ett överskott på ursprungsgarantier från förnybar el utan specifik slutkund.

Ursprsungsmärkning av el är ett sätt att redovisa elens ursprung men det bör inte användas för att bedöma konsekvenser av förändringar i elanvändning eller som underlag för val av uppvärmningsenergi i ny bebyggelse. Då krävs en mer genomgripande analys av systemeffekter av olika alternativ.

Öresundskraft Marknad AB