Vindkraftverk i solnedgång
Vindkraftverk i solnedgång

Elnätspriser villa

Elnätpriser år 2021 villa

Elnätspriset består av två delar, abonnemang och elöverföring. Abonnemangskostnaden är en fast kostnad, medan elöverföringskostnaden varierar utifrån hur mycket el du förbrukar.

Följande priser gäller i samtliga Öresundskrafts nätområden från och med 2021-01-01 tills vidare, med reservation för ändringar. Vilken tariff och avgiftsbestämmande säkring du har framgår av din faktura. Vid inflyttning debiteras en inflyttningsavgift på 315 kronor inklusive moms.


Abonnemang kronor/år inklusive moms
A=Ampère

Säkring 16A 20A 25A 35A
Enkeltariff 2975 4980 6095 9310
Tidstariff* 4610 6580 8495 12235


Elöverföring och energiskatt öre/kWh inklusive moms

  Enkeltariff Tidstariff* högpris Tidstariff* lågpris
Elöverföring 17,5 24,0 9,0
Energiskatt 44,5 44,5 44,5

Högpris: november-mars, måndag-fredag 06.00-22.00.

Lågpris: övrig tid.

*Ingen nyanslutning sker till tidstariff, ej heller byte från enkeltariff till tidstariff på befintliga abonnemang.


Priser år 2020

Elnätspriser villa år 2020

Avtalsvillkor elnät

Läs våra avtalsvillkor här

Öresundskraft AB