Vindkraftverk i solnedgång
Vindkraftverk i solnedgång

Nyanslutning - så här går det till

Så här går det till att ansluta ditt hus till elnätet

1. Kontakta behörig elinstallatör

Det första du behöver göra för att få tillgång till elnätet är att kontakta en behörig elinstallatör som kan utföra arbetet. Installatören anmäler sedan till Öresundskraft att du vill ansluta ditt hus till elnätet samt vilken typ av elanslutning du har behov av. Installatören ska också bifoga en så kallad situationsplan med förslag på placering av mätarskåpet där din elmätare kommer att sättas upp.

2. Kontroll och offert

När Öresundskraft mottagit anmälan från din elinstallatör kontrollerar vi om anslutningen kan utföras enligt önskemålen. Bland annat kontrollerar vi att elnätet i det aktuella området har tillräcklig kapacitet. Därefter skickar vi en offert till dig där kostnaderna för anslutningen specificeras. Priset beror bland annat på vilken typ av anslutning som behövs. Aktuella priser för nyanslutning av elanläggningar hittar du här.

3. Installationsmedgivande

När du meddelat oss att du godkänner offerten, lämnar vi ett installationsmedgivande till din elinstallatör. Därefter kan installationsarbetet påbörjas.

4. Rör för serviskabel

Innan vi kan ansluta dig till elnätet måste du, eller den entreprenör du anlitat, gräva ner ett 110 mm alternativt 160 mm rör för den del av elkabeln som kommer att ligga på din tomtmark. Ofta har gräventreprenören god kunskap om hur detta ska gå till.

5. Elinstallatören meddelar oss

När elinstallatören är klar med sitt arbete meddelas Öresundskraft.

6. Anslutning av kabel och montering av elmätare

När vi fått besked att installationen är klar ansluter vi ditt hus till vårt elnät samt sätter upp en elmätare. Öresundskraft Distribution fakturerar anslutningsavgiften efter beställning av nyanslutning med 30 dagars betaltid.

Montage och förläggning av elserviskabel i villa

Alternativinkoppling i fasadmätarskåp

el_installationsregler_illustration


OBS! Vid nybyggnation i mindre hyreshus måste röret i fasaden vara minimum 75/80 mm rör.

Alternativ inkoppling i fasadmätarskåp

alternativ-anslutningÖresundskraft AB