Vindkraftverk i solnedgång
Vindkraftverk i solnedgång

Nyanslutning till elnätet

Bygga nytt?

För att anslutas till Öresundskrafts elnät behöver du först kontakta en behörig elinstallatör. Detta gäller även om du behöver el till en tillfällig anläggning eller om du vill ha byggström till ett nytt hus.

Installatören anmäler sedan till Öresundskraft vad som skall göras samt bifogar en situationsplan med förslag på placering av fasadmätareskåpet.

Öresundskraft skickar ut en offert och ett beställningsunderlag till dig.

Priser privatpersoner 

Anslutningsavgift inklusive moms - permanent anläggning.

Säkringsstorlek  A=Ampere Avstånd 0-200 meter Avstånd 200-600 meter
16-25 A 37 500 kr 37 500 kr + 321 kr/m

För anslutningar på 35 A och högre lämnar vi offert.

För villaanslutningar inom exploateringsområde räknas avstånd som under 200 meter. Avståndet räknas som fågelvägen mellan kundens anslutningspunkt och elnäts anslutningspunkt i befintligt nät.

Tillfälliga anslutningar

Om du behöver el till en tillfällig anläggning eller om du vill ha byggström till en ny fastighet, kontaktar du en behörig elinstallatör som skickar en föranmälan till oss.

Anslutningsavgift - tillfällig anläggning:

Säkringsstorlek Pris inklusive moms
16-25 A 4 510 kronor

För anslutningar på 35 A och högre lämnar vi offert.

Så här går det till att ansluta ditt hus till elnätet

1. Kontakta behörig elinstallatör

Det första du behöver göra för att få tillgång till elnätet är att kontakta en behörig elinstallatör som kan utföra arbetet. Installatören anmäler sedan till Öresundskraft att du vill ansluta ditt hus till elnätet samt vilken typ av elanslutning du har behov av. Installatören ska också bifoga en så kallad situationsplan med förslag på placering av mätarskåpet där din elmätare kommer att sättas upp.

2. Kontroll och offert

När Öresundskraft mottagit anmälan från din elinstallatör kontrollerar vi om anslutningen kan utföras enligt önskemålen. Bland annat kontrollerar vi att elnätet i det aktuella området har tillräcklig kapacitet. Därefter skickar vi en offert till dig där kostnaderna för anslutningen specificeras. Priset beror bland annat på vilken typ av anslutning som behövs. Aktuella priser för nyanslutning av elanläggningar hittar du här.

3. Installationsmedgivande

När du meddelat oss att du godkänner offerten, lämnar vi ett installationsmedgivande till din elinstallatör. Därefter kan installationsarbetet påbörjas.

4. Rör för serviskabel

Innan vi kan ansluta dig till elnätet måste du, eller den entreprenör du anlitat, gräva ner ett 110 mm alternativt 160 mm rör för den del av elkabeln som kommer att ligga på din tomtmark. Ofta har gräventreprenören god kunskap om hur detta ska gå till.

5. Elinstallatören meddelar oss

När elinstallatören är klar med sitt arbete meddelas Öresundskraft.

6. Anslutning av kabel och montering av elmätare

När vi fått besked att installationen är klar ansluter vi ditt hus till vårt elnät samt sätter upp en elmätare. Öresundskraft Distribution fakturerar anslutningsavgiften efter beställning av nyanslutning med 30 dagars betaltid.

Frågor om anslutningsärenden

Kontakta kundservice på 042-490 32 00 för mer information.

Öresundskraft AB