Driftkontrollbesök –en viktig del av vårt proaktiva arbete för att förhindra och förebygga onödiga driftstopp

Som i ett led i vår satsning på förebyggande underhåll av vårt gemensamma fjärrvärmenät kommer det från januari 2022 att ingå en hälsokontroll av din fjärrvärmeanläggning vart tredje år i ditt fjärrvärmeavtal med oss.

Hälften av alla svenska villaägare har inte fel, fjärrvärme är ett tryggt, prisvärt och klimatbriljant sätt att värma upp sitt hus på! Med fjärrvärme värmer du dig med värdefull energi som annars bara skulle gå till spillo och du gör en superviktig insats för klimatet genom att avlasta elsystemet så att vi kan använda elen till viktigare saker – som att ställa om till ett fossilfritt samhälle till exempel.

Nu blir vår fjärrvärmeleverans ännu tryggare


Vårt fjärrvärmesystem är totalt 72 mil långt och vi är nästan 12 000 användare i Helsingborg och Ängelholm – det är fantastiskt! Vårt fjärrvärmenät är komplext och består av många olika komponenter som kräver löpande underhåll för att kunna fungera så bra som möjligt. Vi jobbar självklart intensivt och outtröttligt på att ständigt underhålla, utveckla och effektivisera nätet, men trots att vi gör det finns det alltid en liten risk för oplanerade driftavbrott. 

Vi satsar på förebyggande underhåll av fjärrvärmenätet 

För att minimera risken för skador i fjärrvärmesystemet jobbar vi kontinuerligt med förbättringar och förebyggande underhåll. Det är ett resurseffektivt sätt att minimera risken för större eller akuta avbrott för oss som har fjärrvärme! 

Från och med januari 2022 ingår ett Driftkontrollbesök i din fjärrvärmeleverans 

Din fjärrvärmeanläggning är en viktig del av vårt gemensamma fjärrvärmesystem och som en del av det proaktiva arbetet kring att förebygga till exempel läckage behöver vi kontrollera att den fungerar som den ska med jämna mellanrum. Tack vare att vi kontrollerar din reglerutrustning säkerställer vi att din anläggning fungerar som den ska och att den håller rätt temperatur. Det är viktigt eftersom fjärrvärmesystemet fungerar som allra bäst när fjärrvärmevattnet vi får tillbaka är så kallt som möjligt. Då har ditt hushåll, tack vare att er fjärrvärmeanläggning fungerar optimalt, nämligen använt energin effektivt hos er vilket betyder att vi inte behöver pumpa runt onödigt mycket vatten i fjärrvärmesystemet. Ju mindre vatten vi behöver pumpa ut, desto mer energi sparar vi. Och det är riktigt bra för alla! 

Hur går det till och vad ingår i ett Driftkontrollbesök? 

Besöken är obligatoriska och kommer genomföras av våra specialutbildade servicetekniker, områdesvis och under ordinarie arbetstid vart tredje år*. Du kan vara helt lugn, vi kommer att kontakta dig i god tid innan det är dags för oss att komma till ditt område och du kommer få möjlighet att boka in en tid som passar dig. 

*Besöket görs vart tredje år eller vid behov så som vid inflyttning eller kontroll av mätare.

Det här gör vi vid driftkontrollbesöket

  • Okulär besiktning av din fjärrvärmecentral
  • Funktionskontroll av reglerutrustning inkl. ventiler. Mindre justeringar vid behov
  • Kontroll av pumpar
  • Kontroll av statiskt tryck i värmesystemet
  • Kontroll av temperatur på fjärrvärmens tilloppsledning, returledning och varmvatten
  • Efter besöket får du ett besiktningsprotokoll och eventuella åtgärdsförslag
  • Vid behov åtgärdas fel på Öresundskrafts anläggning vid besöket eller vid senare tillfälle

Tänk på detta inför besöket 

En vuxen person behöver släppa in oss och visa var fjärrvärmecentralen sitter samt vara hemma under hela besöket. Det behöver vara fritt för arbete framför fjärrvärmecentralen och servisventiler och mätare. Eventuella husdjur ska inte vara i rummet där fjärrvärmecentralen sitter. Under själva besöket behöver du inte göra något men du får gärna ställa frågor om hur din fjärrvärmecentral fungerar och vad du kan göra för att sköta om den. Av drifts- eller säkerhetsmässiga skäl kan Öresundskraft därför komma att kräva tillträde för tillsyn eller reparation. Besöket är obligatoriskt sker inom en treårsperiod

Din fjärrvärmecentral –tre saker att själv hålla koll på

  1. Spana efter läckorHåll koll på att det inte droppar vatten någonstans. Har du upptäckt ett läckage? Försök då att minimera skadan genom att exempelvis samla upp vattnet i ett kärl. Kontakta sedan Öresundskraft!

  2. Håll koll på trycketVanligtvis finns en så kallad Manometer som mäter trycket i ditt värmesystem. Håll koll på den så att trycket inte ändras mycket – varken uppåt eller nedåt.  Oftast finns en markering på manometern som visar vad som är normalt.

  3. Leta reda på huvudavstängningsventilen. Om olyckan skulle vara framme är det bra att veta var avstängningsventilen finns och hur den fungerar.Passa på att fråga våra tekniker vid besöket!

Frågor och svar