Miljöbild med hav och skog
Miljöbild med hav och skog

Serviceavtal

Ta hand om din fjärrvärmeanläggning!

Föredrar du frukost i ett varmt och mysigt hus och varma duschar framför kalla? Vi också. Teckna ett serviceavtal för din fjärrvärmeanläggning nu så slipper du frysa om olyckan är framme.

Fördelarna med fjärrvärme är många. Det är tryggt, bekvämt och miljöklokt och kräver inte så mycket av dig som villaägare. Men om fjärrvärmeanläggningen slutar fungera och du står utan värme, är det rätt skönt att kunna be om hjälp och få den - snabbt och till reducerat pris.

sinnesro-serviceavtal.jpg

Serviceavtalet inkluderar följande:

 • Servicebesök och optimering av din anläggning vartannat år.
 • Självriskeliminering upp till 2000 kr på skador som uppstår på grund av fel i värmesystemet.
 • Fördelaktiga priser på fastpristjänster, reservdelar, timpris och jourtryckning. (se prislista reparationer längre ner på sidan)
 • Okulär besiktning av fjärrvärmecentral.
 • Funktionskontroll av reglerutrustning inklusive ventiler. Mindre justeringar vid behov.
 • Kontroll av pumpar.
 • Kontroll av statiskt tryck i värmesystemet.
 • Kontroll av temperatur på fjärrvärme tilloppsledning, returledning samt varmvatten.
 • Kontroll av offeranod om sådan finns.
 • Efter besöket får du ett besiktningskontroll och eventuella åtgärdsförslag.
 • Prioriterad vid bokning vid felavhjälpning, måndag-fredag 07:00-15:30.
 • Tillgång till Öresundskrafts beredskap alla dagar året runt till reducerat pris.

Först och främst får du trygghet

Du slipper fundera på service, tillsyn och kontroll av din fjärrvärmeanläggning, vilket i sin tur leder till en mer driftsäker och ekonomisk uppvärmning och minskar risken för otrevliga överraskningar.

Avtalsvillkor serviceavtal villa fjärrvärme

Prislista reparationer

Skadeanmälan

Avtalsvillkor för dig som har Villa Garanti, Villa Enkel, Tillsyn Villa 2 år eller Tillsyn Villa 1 år

Öresundskraft AB