Miljöbild med hav och skog
Miljöbild med hav och skog

Skadeanmälan för självriskeliminering vid serviceavtal Villa

Ersättning

Ersättningsbeloppet dras av på nästkommande faktura.

Försäkringsvillkor

Skadan ska vara ersättningsbar och utbetald enligt din hem- eller villaförsäkring. För att ersättningen ska kunna ges ska även skadans värde överstiga självrisken. Vi eliminerar självrisken upp till 2 000 kronor per skadetillfälle.

Försäkringen gäller för skador som orsakats av fel i fastighetens värmesystem eller i anslutningar i fjärrvärmenätet. Exempel på fel är ledningsbrott, överhettning och översvämning. Skadan ska ha uppstått på fast värmeinstallation som värmeväxlare, värmeelement och rördragning.

Försäkringen gäller endast kunder som har fjärrvärmeleverans med serviceavtal från Öresundskraft. Försäkringen gäller vid egendomsskada som inträffat på abonnemangsadressen och inom fastigheten.

Vill du veta mer?

Kontakta kundservice på telefon 042-490 32 00 eller via e-post fjarrvarme@oresundskraft.se.

Öresundskraft AB