Miljöbild med hav och åker
_16A7066 1.jpg

Anslut ditt hus till gasnätet

Biogas ger dig mycket värme för pengarna. Fastigheten måste befinna sig inom Öresundskrafts gasnätområde för att kunna anslutas till vårt nät. I områden med naturgasnät är det lätt att ansluta enskilda hus.

Öresundskraft utför inte gasinstallationer i egen regi. Ta kontakt med en behörig gasinstallatör för mer information.

Öresundskraft AB