Miljöbild med hav och åker
Miljöbild med hav och åker

Anslut ditt hus till gasnätet

Biogas ger dig mycket värme för pengarna. Fastigheten måste befinna sig inom Öresundskrafts gasnätområde för att kunna anslutas till vårt nät. I områden med naturgasnät är det lätt att ansluta enskilda hus.

Öresundskraft utför inte gasinstallationer i egen regi. Ta kontakt med en behörig gasinstallatör för mer information.

Öresundskraft AB