Miljöbild med hav och åker
Miljöbild med hav och åker

Gasnätspriser

Gasnätspriser år 2021

Priserna gäller från och med 2021-01-01:

Tariff inklusive moms  Fast avgift kronor/år Energiavgift öre/kWh
Villa 1 914 27,1

Gasnätspriser år 2020

Tariff inklusive moms Fast avgift kronor/år Energiavgift öre/kWh
Villa 1 876 26,6

Avtalsvillkor gasnät

Läs våra avtalsvillkor här

Mer information

Varierat värmevärde

Öresundskraft AB