Miljöbild med hav och åker
Miljöbild med hav och åker

Gaspriser

Oavsett var du bor i Sverige kan du köpa din gas från Öresundskraft. Samtliga priser, där inget annat anges, är i öre/kWh.

Rörligt pris biogas september 2021

Energipris Energi- & CO2-skatt Pris inklusive moms
109,50 0,00* 136,88

*Biogas är befriad från energi- och CO2-skatt

För avtal med rörligt gaspris är uppsägningstiden en månad, i anslutning till månadsskifte.

Fast biogaspris

Leveransstart 2021-12-01

Avtalslängd Energipris Energi- & CO2-skatt Pris inklusive moms
1 år 125,10 0,00* 156,38
2 år 125,10 0,00* 156,38

*Biogas är befriad från energi- och CO2-skatt

Avtal med fast gaspris kan inte sägas upp till att upphöra före avtalsperiodens utgång. Om ingen part sagt upp avtalet senast en månad före avtalsperiodens utgång förlängs avtalet till då rådande tillsvidare gaspris.

Årsavgift
Årsavgift tillkommer med 390 kronor inklusive moms.

Nätavgifter
Nätkostnader faktureras av ditt gasnätbolag och är inte medräknat i ovanstående pris.

Avtalsvillkor gashandel

Läs våra avtalsvillkor här

Teckna gashandelsavtal

Kontakta kundservice för mer information

Öresundskraft Marknad AB