Miljöbild med hav och åker
Miljöbild med hav och åker

Lägre kostnader med ny gaspanna

Genom att byta till en ny modern kondenserande gaspanna sänker du energikostnaderna med 15-25 %.

Öresundskraft utför inte gasinstallationer i egen regi men inom vårt gasdistributionsområde i Helsingborg och Ängelholm är flera behöriga gasinstallatörer verksamma.

Varför kondenserande gaspanna?

Utvecklingen har gått raskt framåt både när det gäller komfort, prestanda, ekonomi och inte minst miljövänlighet.

Kondenserande gaspanna

Om du kokar vatten i en kastrull bildas det vattendroppar när ångan möter den kalla ytan i locket. Detta är i princip vad som händer i alla slags gaspannor. Vattendropparna i rökgasen är en energiförlust.

En icke kondenserande gaspanna tar inte hand om detta utan vattnet leds rakt ut i din skorsten för att värma kråkorna.

En modern kondenserande gaspanna har teknik som tar hand om värmen i rökgasen och utnyttjar upp till 98% av energin. Gaspannan är effektivare, man utvinner alltså även den energi som annars hade gått förlorad.

En ny moderna gaspanna är så tystgående att den kan monteras på vägg i närheten av bostadsrum. De låga investeringskostnaderna och den goda driftekonomin gör gaspannorna överlägsna många andra system för uppvärmning av bostäder och varmvatten.

Öresundskraft AB