Miljöbild med hav och åker
Miljöbild med hav och åker

Omräkning till kWh

Här visar vi hur du omvandlar din gasanvändning till kilowattimmar. Gasvolymen multipliceras med aktuellt värmevärde.

Användning i m3 x faktor (korrektionsfaktor) = användning
i Nm3

Användning i Nm3 x värmevärde (kWh/Nm3) = kWh

Exempel användning under en månad 3 000 m3

3 000 m3 x 0,991 = 2 973 Nm3

2 973 Nm3 x 11 kWh/Nm3 = 32 703 kWh

Värmevärde

Värmevärdet varierar från månad till månad för månadsavlästa
och timavlästa. För kunder som avläses årsvis finns ett årsvärmevärde, som redovisas på fakturan från Öresundskraft. Värmevärdet visar hur mycket energi en Nm3 (normalkubikmeter) gas innehåller.

Normalkubikmeter

Anger vad 1 m3 är i ett normaltillstånd med temp på noll grader och och tryck på 1,01325 bar.

Korrektionsfaktor

En faktor som är beroende av temperatur och tryck vid själva mätpunkten där mätaren sitter. Korrektionsfaktorn varierar beroende på förhållandena där mätaren är placerad (inomhus eller utomhus och vilket lufttryck som råder).

Korrektionsfaktor Helsingborg

ute/inne mbar temp korrfaktor
ute 20 8 0,991
ute 100 8 1,067
inne 20 15 0,967
inne 100 15 1,041

Korrektionsfaktor Ängelholm

ute/inne  mbar temp korrfaktor
ute 20 8 0,991
ute 100 8 1,067
inne 20 17 0,960
inne 100 17 1,034
Öresundskraft AB