Miljöbild med hav och åker
_16A7066 1.jpg

Prishistorik

Rörligt biogaspris öre/kWh exklusive moms.

Månad 2018 2019 2020
Jan 55,20 62,20 50,50
Feb 56,30 58,20 49,50
Mar 61,30 55,50 48,50
Apr 58,40 55,50 46,20
Maj 60,80 52,90 45,10
Jun 60,80 48,50 45,10
Jul 60,80 48,50 45,10
Aug 63,50 48,50 47,50
Sep 67,50 48,50 51,50
Okt 66,00 50,50 54,10
Nov 64,50 54,70 54,10
Dec 64,50 52,70 56,30

Priset anges exklusive årsavgift samt moms. Gasnätkostnader tillkommer och debiteras av ditt lokala gasnätföretag.

Öresundskraft Marknad AB