Miljöbild med hav och åker
Miljöbild med hav och åker

Prishistorik biogas

Rörligt biogaspris öre/kWh exklusive moms.

Månad 2019 2020 2021
Jan 62,20 50,50 59,50
Feb 58,20 49,50 58,50
Mar 55,50 48,50 57,90
Apr 55,50 46,20 61,10
Maj 52,90 45,10 65,50
Jun 48,50 45,10 69,50
Jul 48,50 45,10 78,30
Aug 48,50 47,50 87,30
Sep 48,50 51,50 109,50
Okt 50,50 54,10  
Nov 54,70 54,10  
Dec 52,70 56,30  


Priset anges exklusive årsavgift samt moms. Gasnätkostnader tillkommer och debiteras av ditt lokala gasnätföretag.

Öresundskraft Marknad AB