Hur påverkar solceller miljön?

Är solceller bra för miljön? Det korta svaret är, ja! Det är absolut miljöklokt att använda el och energi från solceller. Men hur då? Och sliter inte produktionen av solceller på miljön? Läs vidare så får du veta mer.

Solceller bra för miljön i driften

Din solcellsanläggning avger inga utsläpp när den sitter på taket och producerar el till dig. Eftersom din solanläggning dessutom har en livslängd på mellan 25-30 år, så kan du förvänta dig flera år av fossilfri el utan miljöpåverkan. Även om man tittar på hela livscykeln, alltså från framtagning av material, till produktion, användning, och till återvinning av materialet, så har solcellerna betydligt lägre utsläpp än energislag som olja, gas och kol.

Solenergi i Sverige påverkar hela Europa

Har du koll på att det svenska elnätet sitter ihop med resten av Europas elnät? Jo så är det faktiskt och vi går mer och mer mot vad man kallar för en integrerad europeisk elmarknad. Det betyder att ju mer solel vi kan exportera och sälja till andra länder desto mindre fossila bränslen blir det i systemen. När du väljer solceller till huset så är du alltså med och minskar utsläppen för hela Europa. Vilken insats!

Produktion av solceller innebär miljöpåverkan. MEN...

Produktionen av solceller i fabrik är förknippad med koldioxidutsläpp och viss miljöpåverkan. Hur mycket beror på andelen fossila bränsle i produktionslandets energimix. MEN...du betalar tillbaka utsläppen produktionen har orsakat redan efter ungefär 1-2 år med dina solceller. Och eftersom solcellsanläggningen har en livstid på 25-30 år, kan alltså du och planeten, njuta av årtionden av fossilfri energi från taket.  

Solen, en förnybar energikälla

Det innebär att solen inte kan ta slut utan förnyar sig själv, till skillnad från till exempel olja. Eller ja, det kan den ju säkert, men vi är nog överens om att det inte kommer att hända inom en snar framtid. Andra exempel på förnybara energikällor är vind, vatten och bioenergi.

Öresundskraft Marknad AB