Kommunalt bolag

Öresundskraft är ett kommunalt bolag som ägs av Helsingborgs stad. 

Detta betyder framförallt två saker:

1) Öresundskraft är i allra högsta grad delaktiga i stadens arbete med att nå Helsingborgs klimat- och hållbarhetsmål. Därför är det väldigt viktigt för oss att du är nöjd med din solcellsanläggning och dina erfarenheter av oss och våra leverantörer. Solkraft är en viktig och stor del av Helsingborgs klimat- och hållbarhetsplan. Därför måste vi vara lite bättre på vårt arbete med utbyggnaden av lokal solenergi så att så många så möjligt vill haka på.  

2) Eftersom Öresundskraft ägs av Helsingborgs Stad går alltid en del av vår årliga vinst tillbaka till staden. Ju bättre det går för Öresundskraft desto mer får alltså Helsingborgarna tillbaka.

Öresundskraft Marknad AB