Vilka solceller är bäst?

Det här är ju en fråga för de lärde. Det är mycket som väger in här och det finns egentligen inget enkelt svar. Inte minst eftersom det handlar om vilka personliga förutsättningar och behov du har. Men vi förstår. Solceller kan kännas som en stor investering och då vill man naturligtvis ha det bästa. Här kommer ett par saker som är bra för dig att tänka på när du väljer paneler och leverantör. Hoppas det hjälper! 

Certifierade solceller 

Certifieringen du ska leta/fråga efter heter IEC 61215. Certifieringen innebär att man har testat hur pass väl panelerna står sig mot extrema klimat och man har även testat sånt som livslängd, energiavkastning, hållbarhet och miljönytta. 

Produkt- och prestandagaranti

Precis som med allt annat slits solceller och blir mindre effektiva med åren. Bra leverantörer erbjuder en produktgaranti på minst 10 år och en effektgaranti på 25 år. Effektgaranti betyder att producenterna garanterar att solcellspanelerna ska generera en viss procent av effekten efter tjugofem år – oftast inte lägre än 80%.

Garantitid och CE-märkning på växelriktare

Bra och trovärdiga leverantörer bör erbjuda en garantitid på sina växelriktare på mellan fem till tolv år. CE-märkning betyder att tillverkaren intygar att produkten uppfyller EU:s hälso- och säkerhetskrav. 

Monokristallina solceller något bättre 

Monokristallina solceller har generellt något högre verkningsgrad än polykristallina. Vi vill dock bara tillägga att skillnaden är marginell. 

Hållbara solceller

Visst kan produktionen av solceller i fabrikerna innebära en kostnad för miljön. Därför är de bästa solcellerna dom som har tillverkats med el från fossilfria energislag. 

Öresundskraft Marknad AB