01 mars 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Fiber innebär att data överförs i form av ljus istället för elektricitet via en optisk fiber. Hastigheten i själva fibern är i princip obegränsad. Öresundskraft Stadsnät är ett öppet fiberoptiskt nät för internet, TV, telefoni och IT-tjänster. Öppenheten innebär att det råder fri konkurrens mellan tjänsteleverantörerna som finns i nätet. Öresundskraft började bygga ut fiber redan 1999. Sedan dess har stadsnätet ständigt växt genom att nya fastigheter, områden och tjänsteleverantörer anslutits. Vi ansluter villor och fastigheter samt föreningar och företag.  

Men vad är egentligen fördelarna med fibernät till skillnad från ADSL och kopparkabel?  

Snabbare uppkoppling med fibernät

Fibernätet skickar data/information med ljussignaler vilket ger överlägset bättre hastighet och stabilitet. Fiber erbjuder surfhastigheter från 10 Mbit/s upp till 1 000 Mbit/s och hastigheterna lär bara öka.  

Begränsad ut-hastighet med ADSL 

Till skillnad från koppartrådar levererar fiber signalen lika bra både in och ut. Du som kund kan alltså välja hastigheter från 10 Mbit/s upp till 1000 Mbit/s i båda riktningarna. 

Öppet nät

Stadsnätet är öppet. Det betyder att många olika leverantörer erbjuder bredbandstjänster för privatpersoner och företag via Öresundskrafts fibernät. Vi tillhandahåller infrastrukturen som leverantörerna använder för att skicka sina tjänster via (internet, TV, telefoni och IT-tjänster). Fördelen med ett öppet nät är att konkurrensen i nätet kan pressa priserna till fördel för slutkonsumenten. En annan fördel är att konkurrensen mellan tjänsteleverantörerna kan stimulera innovation och fler och bättre tjänsteerbjudanden. Dessutom är det så att du inte förbinder dig till en enda tjänsteleverantör utan kan byta om du inte skulle vara nöjd. I slutna nät har du däremot oftast långa bindningstider och inte möjlighet att byta tjänsteleverantör. Tjänsteleverantörer som ingår i vårt nät är: Tjänsteleverantörer Helsingborgs Stadsnät    

Framtidssäkert

Fiber kallas för framtidens bredbandsnät. Anledningen är att kapaciteten kan skruvas upp allt eftersom för att möta ett ökat behov hos marknaden. Tekniken sätter alltså inga gränser för framtida krav på prestanda och hastighet. Man kan öka prestandan väldigt mycket i nätet och det gör fiber väldigt framtidssäkert.  

Fiber är inte avståndskänsligt

Eftersom fiber skickar data snabbare är fiberoptik pålitligare när det kommer till långdistanskommunikation. Det vill säga att det blir inte lägre hastighet bara för att avståndet till användaren är längre.  

Säkrare vid strömavbrott och mindre väderkänsligt

Eftersom data överförs via ljus och inte elektricitet är fibernät mycket säkrare vid till exempel strömavbrott. Eftersom fibernätet utgörs av glas eller plast så blir nätet mindre påverkat av intilliggande elledningar. Till skillnad från koppartrådar som ligger grunt i marken och ofta strejkar vid t ex regn, är fibern djupt nedgrävd och därför betydligt mindre väderkänslig.  

Flexibla lösningar

Via fibernätet kan hushåll och företag få precis den lösning som behövs för verksamheten. Inte bara bredband, TV och telefoni utan också till exempel kapacitetstjänster, säker lagring, internetsäkerhet, hosting och övervakning/drift.  

Fibernät, Öresundskraft

     

{{posts.CurrentItem.Author}}