27 april 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Jenny Wieslander, Öresundskraft Jenny Wieslander, Marknadssamordnare, Kommunikationslösningar, Öresundskraft   

Sakernas internet, IoT eller Smart City. Kärt barn har många namn.  

Vad handlar Sakernas Internet eller Internet of Things, egentligen om? Att allt som kan kopplas upp mest troligt kommer att kopplas upp, kan verka både intressant och skrämmande. Det talas och skrivs mycket om automatisering och AI (artificiell intelligens). Hur hänger dessa två saker ihop och varför ser utvecklingen ut som den gör?  

Sedan industrialismens begynnelse har människor i allt större utsträckning flyttat in till städerna. Jordbruken på landsbygden har effektiviserats för att anpassa sig till global konkurrens och konsumenters krav på bättre kvalitet till lägre pris. Den svenska industrin har utvecklats och automatisering har varit en viktig bidragande faktor i den svenska framgångssagan.  

Just jordbruk och industri är två områden som ibland inte innefattas i begreppet Smart City. Det är kanske med anledning av att de driver sin egen utveckling och redan ligger långt framme inom användande av IoT och AI.  

I regeringens digitaliseringsstrategi ingår utbyggnad av rikstäckande fiberinfrastruktur till Sveriges hushåll innan 2025. Då ska 98% av vår befolkning ha tillgång till minst 1000 Mbit/s. Syftet är att så många så möjligt ska kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Tillgång till en trygg och snabb uppkoppling via fiber betyder att man är redo för de samhällstjänster som i allt större utsträckning kommer att göra de mer traditionella tjänsterna inom TV, telefoni och Internet sällskap i våra robusta fibernät.  

Infrastrukturen av fiber kommer redan under 2018 att vara utbyggd i stort sett hela Helsingborg. Det betyder att vi nu kan ta steget ut för att koppla upp mer än hushåll, skolor och företag - det är dags för tingen att kopplas upp till Sakernas Internet!  

Sveriges öppna stadsnät har en lång tradition av att samverka. Denna samverkan byggs nu på, tack vare Öresundskrafts initiativ, med en gemensam plattform för IoT. På detta vis skapas en världsunik, optimal testbädd för att ta tillvara på möjligheter kring digitaliseringen i Sverige. Genom att digitisera smarta lösningar skapar vi en grogrund för att skala upp lösningarna så att de kan göra nytta för flera stadsnät och stadshubbar.  

Tänk dig att kunna få veta om något händer i din bostad i realtid trots att du inte är hemma, ha bättre koll på din förbrukning av värme och vatten, känna dig tryggare vid sjukdom och medverka till att skapa positiva skillnader i ditt närområde?  

Tekniken som används för att skicka och ta emot signaler mellan de uppkopplade sensorerna och master anslutna till fibernätet kallas för LoRa WAN – Long Range Wide Area Network. Signalen är säkerhetskrypterad i flera led och tekniken som används är mycket energisnål. Eftersom signalen dessutom är dubbelriktad, kan mottagaren både ta emot information från sensorn och styra det föremål den är placerad på. Sensorernas batterier räcker så länge som upp till 10-15 år och kan därför placeras på svårtillgängliga föremål och platser utan tillgång till elektricitet.

Hur hänger då allt det här ihop? Varför ska våra städer kopplas upp och dessutom i allt större utsträckning automatiseras? Förklaringen är ganska enkel och tål att jämföras med utvecklingen inom jordbruk och industri.  

Enligt FN:s prognos väntas stadsbefolkningen växa med 2,4 miljarder fram till år 2050. Bara under 1900-talet växte befolkningen som bodde i städerna världen över från 220 miljoner till 2,8 miljarder. För 200 år sedan bodde 90% av Sveriges befolkning på landet. Idag bor hela 85% av oss i tätorter. Med tanke på denna stigande urbanisering är det kanske inte så svårt att förstå att också stadsmaskineriet behöver vara väloljat för att fortsätta skapa attraktiva, trygga och hållbara situationer för människor, samhällen och inte minst vårt klimat.  

Samtidigt som städerna växer, ser vi också att den äldre andelen av befolkningen växer till följd av ökat välmående. Äldre invånare vill oftast bo kvar i sin bostad så långt som möjligt inpå ålderns höst. Samtidigt blir resurserna som krävs för att bygga, underhålla och ta hand om staden och dess invånare inte fler. Därför behöver vi bli bättre på att hushålla med våra viktiga samhällsfunktioner och omvandla tunga och repetitiva arbetsuppgifter till insatser med ökad kvalitet för människor i behov av stöd, men även för de anställda som utför arbetet.  

Vi har redan sett exempel på uppkopplade livbojar och hjärtstartare som talar om när de tagits i bruk och var de befinner sig i förhållande till sin utgångsplats. Hyrcykeln kan tala om för ägaren var den befinner sig, din soptunna berättar själv när den behöver tömmas och grinden vid barnens skola meddelar personalen om den inte stängts ordentligt.  

Vilka prylar och vilken infrastruktur tror du kommer att kopplas upp i din närhet? Vilka nyttor ser du kan skapas genom digitaliseringen? En sak är säker; om du tycker att utvecklingen går snabbt fram, så kommer den aldrig att gå så långsamt som just idag när du läser det här.      

{{posts.CurrentItem.Author}}