Vindkraftverk i solnedgång

Dags för elmätarbyte

Med start hösten 2020 byter vi ut samtliga elmätare i vårt nätområde. 

Om mätarbytet

Energimarknadsinspektionen har på uppdrag av regeringen, tagit fram förslag på nya funktionskrav för framtidens elmätare för att ge kunder bättre möjlighet att effektivisera sin energianvändning och även skapa förutsättningar för att öka möjligheterna för mer småskalig produktion i energinätet. För att leva upp till kraven behöver alla elnätsföretag i Sverige byta ut eller uppdatera sina elmätare, så också vi på Öresundskraft.

När drar jobbet igång?

Under hösten 2020 startar vi med ett pilotprojekt i Mörarps nätområde. Efter utvärdering av pilotprojektet kommer jobbet att byta resterande dryga 100 000 Öresundskraftsmätare dra igång för att vara klart halvårsskiftet 2024.

Vilka omfattas av arbetet?

Mätarbyte gäller både privathushåll och företag, de kunder som har högspänningsabonnemang från Öresundskraft berörs ej.

Var utförs arbetet? 

Mätarbyte görs i hela Öresundskrafts nätområde. Det innebär hela nordvästra Skåne. Är du elnätskund (privat och företag) hos Öresundskraft så påverkas du av mätarbytet. 

Ny tariff i samband med mätarbyte

Ett fåtal kunder kommer att få en ny tariff vid mätarbytet. Under en längre tid har vi arbetat med att fasa ut tidstariffen, och efter mätarbytet kommer kunder som idag har tidstariff flyttas till enkeltariff per automatik. För kunder med tidstariff innebär detta att det blir samma pris för överföringsavgiften till elnätet alla timmar, året runt.

Vi kommer att skicka ut ett brev till berörda kunder med mer information inför mätarbytet.

När byter vi ut din elmätare? 

Cirka en månad innan bytet så kommer du få en broschyr hemskickad med mer info om mätarbytet.

Minst en vecka innan bytet sker kommer du att meddelas via brev vilket datum och tid vi kommer hem till dig. Om du inte kan vara hemma vid den föreslagna tiden kan du enkelt boka om till en tid som passar dig.

Enklast bokar du om din tid här. Du kan också kontakta vår entreprenör H M Power AB direkt på telefonnummer: 021-40 34 97

Saker att tänka på

- Tänk på att verifiera dina kontaktuppgifter inför kommande mätarbyte. Logga in på mina sidor här.

- Plocka bort saker som eventuellt blockerar elmätaren. Detta för att vi ska kunna komma till och vårt arbete ska gå så fort så möjligt. 

- Arbetet med att byta elmätare tar ca 30 minuter och under tiden måste vi stänga av strömmen ca 15-20 minuter. Se därför till att all känslig elektrisk utrustning är avstängd under den tiden.

Vanliga frågor

Varför måste ni byta elmätaren?

Energimarknadsinspektionen har, på uppdrag av regeringen, tagit fram förslag på nya funktionskrav för framtidens elmätare för att ge kunder bättre möjlighet att effektivisera sin energianvändning och även skapa förutsättningar för att öka möjligheterna för mer småskalig produktion i energinätet. För att leva upp till kraven behöver alla elnätsföretag i Sverige byta ut eller uppdatera sina elmätare, så också vi på Öresundskraft.

Hur sker arbetet på ett smittsäkert sätt under rådande pandemi?

För att förhindra smittspridning av COVID-19 i samband med byte av elmätare, följer vår entreprenör HM Power och ATS Tjänster följande rutin enligt nedan.

Våra medarbetare som är på plats på arbetet är friska och utan sjukdomssymtom och har varit symtomfria i minst 48 h innan arbetsdagen börjar.

Vi som medarbetare på HM Power Metering och ATS Tjänster:

· Tar inte i hand.

· Vi frågar kunden om de är friska samt om de anser sig tillhöra en riskgrupp. Tvekar kunden skall vi backa och inte tränga oss på.

· Håller minst 2 meters avstånd till våra kunder.

· Tvättar regelbundet händerna med tvål och vatten.

· Hostar och nyser i armvecket (om vi har allergier eller andra kroniska besvär).

· Vi håller god hygien och genomför regelbunden städning i våra bilar

· Om vi inte kan genomföra kundbesöket ber vi kunderna boka om besöket enligt de instruktioner som angivits i bokningsbrevet.

· Har vi minsta symptom (av någon typ av sjukdom) ska vi stanna hemma från jobbet enligt Folkhälsomyndighetens anvisningar.

· Följer framtagna rutiner och instruktioner hos Öresundskraft.

Vem utför arbetet?

Öresundskraft har anlitat HM Power AB och bytet utförs av deras elmontörer samt montörer från ATS. Samtliga montörer ska alltid legitimera sig vid sitt besök. Skulle du ändå känna dig osäker kan vår kundservice hjälpa dig att bekräfta elmontörens identitet och uppdrag. Kundservice når du på 042-490 32 00.

Måste man vara hemma när vi kommer?

Om elmätaren sitter inne i bostaden eller på annan – för oss – oåtkomlig plats måste du vara hemma vid bytet. Du eller annan myndig person över 18 år, som vet var elmätaren är, måste vara hemma. Vi går inte in i en bostad där ett barn är ensamt hemma.

Sitter din elmätare utvändigt på fasaden, eller i trappuppgången/ källaren i lägenhetshus, innebär det att ingen behöver vara hemma när vi kommer och byter din elmätare. Vi meddelar dock vilken vecka det blir eftersom bytet orsakar ett kortare elavbrott.

Vad kostar det?

Ingenting. Både den nya mätaren och arbetet med att byta ut den gamla är helt kostnadsfritt för dig.

Hur lång tid tar det?

För att bytet ska gå snabbt och att montörerna ska kunna arbeta är det viktigt att ni ser till att det inte finns några föremål som blockerar elmätaren. Ni bör räkna med att arbetet tar minst 30 minuter. Tänk också på att det under bytet kommer att bli ett tillfälligt strömavbrott på cirka 15 minuter. Så har du någon känslig elektronisk utrustning hemma är det en bra idé att stänga av den innan vi kommer.

Kan jag aktivera mitt lokala kundgränssnitt (P1-port) i mätaren redan nu?

När du har fått en ny elmätare, av modell Kaifa, installerad så kan du, fr o m senare i höst, ringa in till vår kundtjänst så kan vi aktivera det lokala kundgränssnittet i den nya elmätaren.

Varför måste ni stänga elen när mätaren byts?

Av säkerhetsskäl för de personer som byter elmätaren så måste strömmen stängas av under en kort period.

Varför faktureras jag för en annan säkringsstorlek än den säkringsstorlek jag skruvat i säkringshållaren?

Säkringsstorleken för ditt säkringsabonnemang bestäms inte av storleken på den säkring du har iskruvad utan av en passdel som finns i botten av säkringshållaren. Om passdelen har storlek 25 A så kan man som kund skruva i säkringar som är 25 A eller lägre. Om säkringen går ofta så kontrollera om vilken storlek som passkontakten har och det ser man genom att dessa har olika färger beroende på storlek:

16A, grå färg

20A, blå färg

25A, gul färg

35A, svart färg

50A, vit färg

63A, kopparfärgad

Denna passdel får endast bytas av behörig elinstallatör.

Genom att se till att ha rätt huvudsäkring kan du påverka avgiften för ditt elnätsabonnemang. Om du har större passdel än du faktiskt behöver, kan du kontakta behörig elinstallatör som genomför säkringssäkning genom att byta ut passdel och anmäla detta till oss. Därefter så kommer denna säkringssänkning synas på din kommande faktura.

Om du behöver öka din säkringsstorlek behöver du också då kontakta behörig elinstallatör som gör en anmälan om säkringshöjning till oss. Beroende på hur mycket du behöver höja din säkringsstorlek så kan ytterligare avgifter tillkomma.

Jag har fått ett brev om säkringsändring

Teknikerna kontrollerar och rapporterar in den säkring de kan se ute i fält i samband med att elmätaren byts ut. Om säkringsstorlek inte stämmer överens i verkligheten med den säkringsstorlek som är angivet i befintligt elnätsavtal så ändras befintligt elnätsavtal till den säkringsstorlek som observerats.

Om du vill ändra säkringsstorlek, eller om du observerar att du har annan säkringsstorleg än det som angivits på din elnätsfaktura, ska du alltid kontakta din behöriga elinstallatör som genomför ändringen och rapporterar in detta till oss.

Min värmepump/värmepanna larmar efter att mätarbyte skett

Vid mätarbyte sker ett kort strömavbrott och när bytet är klart och strömmen kommer tillbaka så kan värmepumpar och värmepannor börja larma om t.ex. fasfel eller annat larm. Om man startar om värmepumpen/värmepannas så försvinner detta fel och utrustningen fungerar som innan.

Hur fungerar den nya elmätaren?

Om du vill veta hur elmätaren fungerar finns en manualer att ladda ner här.

Enkel manual

Utförlig manual