Dags för elmätarbyte

Med start hösten 2020 byter vi ut samtliga elmätare i vårt nätområde.

Om mätarbytet

Energimarknadsinspektionen har på uppdrag av regeringen, tagit fram förslag på nya funktionskrav för framtidens elmätare för att ge kunder bättre möjlighet att effektivisera sin energianvändning och även skapa förutsättningar för att öka möjligheterna för mer småskalig produktion i energinätet. För att leva upp till kraven behöver alla elnätsföretag i Sverige byta ut eller uppdatera sina elmätare, så också vi på Öresundskraft.

När drar jobbet igång?

Under hösten 2020 startar vi med ett pilotprojekt i Mörarps nätområde. Efter utvärdering av pilotprojektet kommer jobbet att byta resterande dryga 100 000 Öresundskraftsmätare dra igång för att vara klart halvårsskiftet 2024.

Vilka omfattas av arbetet?

Mätarbyte gäller både privathushåll och företag, de kunder som har högspänningsabonnemang från Öresundskraft berörs ej.

Var utförs arbetet? 

Mätarbyte görs i hela Öresundskrafts nätområde. Det innebär hela nordvästra Skåne. Är du elnätskund (privat och företag) hos Öresundskraft så påverkas du av mätarbytet. 

Ny tariff i samband med mätarbyte

Ett fåtal kunder kommer att få en ny tariff vid mätarbytet. Under en längre tid har vi arbetat med att fasa ut tidstariffen, och efter mätarbytet kommer kunder som idag har tidstariff flyttas till enkeltariff per automatik. För kunder med tidstariff innebär detta att det blir samma pris för överföringsavgiften till elnätet alla timmar, året runt.

Vi kommer att skicka ut ett brev till berörda kunder med mer information inför mätarbytet.

När byter vi ut din elmätare? 

Cirka en månad innan bytet så kommer du få en broschyr hemskickad med mer info om mätarbytet.

Minst en vecka innan bytet sker kommer du att meddelas via brev vilket datum och tid vi kommer hem till dig. Om du inte kan vara hemma vid den föreslagna tiden kan du enkelt boka om till en tid som passar dig.

Enklast bokar du om din tid här. Du kan också kontakta vår entreprenör H M Power AB direkt på telefonnummer: 
021-40 34 97

Saker att tänka på

- Tänk på att verifiera dina kontaktuppgifter inför kommande mätarbyte. Logga in på mina sidor här.

- Plocka bort saker som eventuellt blockerar elmätaren. Detta för att vi ska kunna komma till och vårt arbete ska gå så fort så möjligt. 

- Arbetet med att byta elmätare tar ca 30 minuter och under tiden måste vi stänga av strömmen ca 15-20 minuter. Se därför till att all känslig elektrisk utrustning är avstängd under den tiden.

Vanliga frågor

Öresundskraft AB