En vattendroppe
Vattendroppe mobil popup

Detta är fjärrkyla

Kallt vatten distribueras genom isolerade rör till fastigheten och tar med sig värme därifrån. Det är ett effektivt sätt att kyla fastigheter, industrier och shoppingcentra eftersom det ersätter flera mindre kylmaskiner.

Fjärrkyla kommer från en kylcentral för storskalig produktion och ersätter fastighetens egen kylanläggning. Det ger dig som kund tid och plats för kärnverksamheten. Det kalla vattnet används för att kyla luftbatterier i centralventilationen samt för punktinsatser, exempelvis baffelsystem, i respektive utrymme i fastigheten. Efter att vattnet nyttjats pumpas det tillbaka till produktionsanläggningen för att åter kylas.

Visste du att ett fullt utbyggt fjärrkylasystem kan minska elförbrukningen och utsläppen med cirka 65 till 70 procent, jämfört med kyla producerad i lokala kylmaskiner?

Vi bygger nytt

Fjärrkyla är en relativt ung produkt och användes först i USA på 1960-talet. I Europa var Frankrike först ut år 1967 men det dröjde till 1990-talet innan användningen tog fart, då främst i Frankrike, Sverige och Tyskland.

I Helsingborg bygger vi ut och effektiviserar produktionen av fjärrkyla. Genom att utnyttja kallt vatten från Öresund och genom att låta restvärme från fjärrvärmenätet driva en absorptionskylmaskin, får fjärrkylan väsentligt bättre miljövärden jämfört med kyla producerad med eldrivna kylmaskiner.

Prisat projekt

Visste du att utbyggnaden av fjärrkylan i Helsingborg har fått ett fint pris? I samband med klimatmötet COP23 fick projektet utmärkelsen "Climate & Clean Air Awards" för de miljöfördelar som uppnås.

Öresundskraft Företagsmarknad AB