Catenablogg
Catenablogg

Fjärrvärme förvandlar Catenas fastighet i Helsingborg till klimathjälte

Fjärrvärmelösningen gör stor skillnad för Helsingborgs miljö

Fjärrvärme förvandlar Catenas fastighet på Landskronavägen till klimathjälte. Tillsammans med Öresundskraft valde Catena att konvertera fastigheten från befintligt gas- och ångsystem till fjärrvärme. Lösningen innebär stora fördelar för miljön. Fjärrvärmen i fastigheten minskar nämligen byggnadens CO2-utsläpp med motsvarande 300 bilar som kör 1500 mil per år. Vi intervjuar kundansvarig på Öresundskraft, Kristian Nikolic, om fjärrvärmelösningen och Catenas Regionansvarig, Göran Jönsson, om samarbetet med Öresundskraft.


KN-300x300.jpeg

Kristian Nikolic, Öresundskraft

300 bilar som kör 1500 mil per år. Det är en hel del Co2-utsläpp vi slipper tack vare Catenas fjärrvärmelösning.

Kristian: Ja. Eftersom Öresundskraft fjärrvärme består av 95% återvunnen energi är det ett mycket miljöklokt alternativ. Allershuset, där Catenas huvudkontor ligger, är en fastighet som är cirka 26.000 kvm stor, så det är klart att en så stor byggnation får väldigt positiv inverkan på miljön om den använder sig av fjärrvärme.

Hur landade ni i att fjärrvärme var den bästa lösningen för Allershuset?

Kristian: Vi började med att sitta ner tillsammans och bena ut situationen: hur ser nuläget ut, vilka behov finns och vad är det önskade läget. Catena indikerade att dagens system med gas och ånga kostade för mycket, både i relation till drift och sen också underhåll. Dessutom fanns det höga förluster i det gamla ångsystemet. Våra beräkningar visade att Catena skulle göra omfattande reduktioner i både energianvändning och energikostnader genom att gå över från gas till fjärrvärme. Förutom ekonomin var miljön en viktig faktor. Catena ville minska byggnadens klimatavtryck. Vi landade i fjärrvärmen eftersom den lösningen bäst uppfyller Catenas behov och förväntningar.

Varför inte biogas eller värmepumpar?

Kristian: Det viktigaste var här att minska förlusterna i värmesystemet. Ångsystemet är från början byggt för andra ändamål än uppvärmning. När man nu endast värmer upp byggnader behövs inte ångpannan längre. Värmepannor för gas är då ett alternativ, men det mest framtidssäkra ur miljösynpunkt är fjärrvärme. Värmepumpar har låga driftskostnader men kräver ofta en hög initial investering samtidigt som de har relativt kort livslängd. Vi letade efter en ekonomisk och miljöklok lösning som dessutom är långsiktig.

Vad innebär fjärrvärmelösningen i rena besparingar för Catena?

Kristian: Enligt kalkylen ser vi en årlig kostnadsreduktion på c.a 900 000 kr efter konverteringen till fjärrvärme. Miljömässigt gör Catenas fjärrvärmesystem att vi får en årlig C02-minskning på 765 ton.

Så sjukt häftigt att en enda byggnad kan hjälpa den lokala miljön så pass mycket.

Kristian: Visst är det! Fastighetsägare har ett stort ansvar för miljön och de kan påverka mycket genom att se över sin energiförbrukning.


catena_goran_3804.jpeg

Göran Jönsson, Catena

Varför valde Catena att samarbeta med Öresundskraft i detta projektet?

Göran: Detta föll sig naturligt att fortsätta samarbetet i och med att vi sen tidigare är kund hos Öresundskraft, dels i denna fastighet och dels i några andra av våra fastigheter i Helsingborg.

Hur fungerade samarbetet? Vad tar du med dig från dialogen med Öresundskraft?

Göran: Vi varit mycket nöjda med samarbetet och dialogen med Öresundskraft under året. Framförallt är vi nöjda med att det har fungerat bra ute i våra anläggningar, vilket är en förutsättning.