Miljöbild med hav och skog
Miljöbild med hav och skog

Anslutning till fjärrvärme

För dig som bor i småhus gäller, i de allra flesta fall, ett fast pris för att ansluta ditt hus till fjärrvärmenätet (servis) samt ett fast pris för installation av fjärrvärmecentralen.

Fast pris för inkoppling av hus (ledningsdragning/servis)

Fast pris gäller om det finns en befintlig distributionsledning alldeles nära huset (t ex i gatan utanför) och om ledningsdragningen fram till fjärrvärmecentralen inte är längre än 12 meter från fastighetsgränsen. Om ledningsdragningen överstiger 12 meter används individuell prissättning. 

Nyanslutningsavgift (småhus) Priser från Varav arbetskostnad
Enstaka hus 40 000 kr 24 800 kr
Nybyggnadsområde 36 000 kr Inget ROT-avdrag


Kundservice svarar gärna på frågor kring nyanslutning. Kontakta oss på 042-490 32 00

Öresundskraft AB