Vad kostar det att ha fjärrvärme?

Och vad kostar det att installera fjärrvärme? Vad kommer du tjäna på att skaffa en riktigt hållsmart uppvärmningsform till ditt hus? Här reder vi ut begreppen!

Vad kostar det att installera fjärrvärme?

Fjärrvärme är inte bara en prisvärd uppvärmningsform, utan en viktig del i lösningen på effektbristen. Låt oss berätta lite mer:

Vad kostar det att ansluta till fjärrvärmenätet?

Det är ett ganska omfattande arbete som krävs för att installera fjärrvärme hos dig -vi ska gräva i mark, schakta, lägga ner rör, återställa osv. Och då kan det ju vara kul att veta att kostnaden för dig som kund faktiskt är en bråkdel av vad det egentligen kostar! Detta innebär att om den egentliga byggkostnaden är runt 150 000 – 200 000 kronor så betalar du som kund bara ungefär 40 000 kronor i anslutningsavgift. Därtill tillkommer kostnaden för fjärrvärmeväxlaren som kostar cirka 35 000 kronor.

Eftersom fjärrvärme förutsätter ett vattenburet system krävs det att du har ett sådant, annars tillkommer den installationskostnaden på runt 100 000 kronor.

Vad kostar det att ha fjärrvärme?

Vårt fjärrvärmepris bestäms för att vara stabilt över tid så att du kan lita på att inte kostnaderna plötsligt skjuter i höjden. Vi tillämpar säsongspriser på vår fjärrvärme eftersom vi behöver hushålla så mycket som möjligt med de energiresurser vi har. Det är helt enkelt ett viktigt ställningstagande och ett effektivt sätt att inspirera alla våra användare till att energieffektivisera! Praktiskt innebär detta att vi har tre olika säsongspriser: sommar, vår/höst och vinter. Priset är lägre under årets varmare månader och blir högre när det är kallt.

Hur mycket din uppvärmning kommer kosta på året är beroende på hur mycket energi du använder. För att kunna ge dig ett så exakt svar som möjligt är det bäst att du kontaktar oss.

Här kan du ta del av fjärrvärmepriserna i Ängelholm och Helsingborg.

Kommer du tjäna på att installera fjärrvärme?

Ur ett hållbarhets- eller klimatperspektiv är det rungade svaret: absolut! Vi kan inte komma ifrån att el är en värdefull bristvara som behövs för att vi ska klara den fossilfria omställningen –inte för att värma upp hus om det finns bättre alternativ. På så vis är en satsning på en fjärrvärmeinstallation en viktig investering för framtiden samtidigt som det faktiskt också är ett sätt att höja värdet på ditt hus och göra det mer attraktivt för spekulanter.

Ur ett rent ekonomiskt perspektiv blir svaret: det beror på dina enskilda förutsättningar. Så fort vi får in din intresseanmälan kommer vi göra allt för att hitta den bästa lösningen för dig!

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta oss, vi vill gärna prata med dig!