04 september 2017

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Solen är bäst. Det tycker 85 procent av de villaägare i Helsingborg och Ängelholm som svarade i Öresundskrafts attitydundersökning om solceller. Fyra av tio är intresserade av att skaffa solceller. Däremot är det lite si och så med kunskapen om solceller…  

– Det ska sägas direkt att undersökningen är för liten för att dra generella slutsatser om villaägarnas attityder i Helsingborg och Ängelholm. Men den ger en fingervisning som är värdefull för oss nu när vi lanserat solcellspaket. Det säger Lisa Hägg, affärsutvecklare vid Öresundskraft.  

Och visst gillas solen bland de som svarade på undersökningen. Hela 85 procent hade en positiv attityd till solen som energikälla, följt av vatten (71), värmepumpar (70), fjärrvärme (62) och vind (61). Medan fossila bränslen ogillas: 85 procent var negativa till kol, 80 procent till olja.  

Fyra av tio sade sig vara intresserade av att skaffa solceller till sin villa/radhus. Som skäl angavs främst ekonomi, i form av billigare el, och miljö.  

– Bland de som ansåg sig ha kunskap om solceller så var skälet ”öka värdet på huset” mer framträdande, berättar Lisa Hägg. Men sådan kunskap ansåg sig bara två av tio ha.  

Och att skruva upp solceller själv är inget alternativ: åtta av tio vill ha nyckelfärdig installation, bara en av tio vill skruva själv (Intresserad? Vi kan hjälpa dig här). 

– Man ska som sagt inte dra för stora växlar på undersökningen men de som svarat bekräftar det vi känner: en betydande andel av villa- och radhusägare kan tänka sig att skaffa solceller och synen på solen som energikälla är positiv.  

Undersökningen omfattade 231 intervjuer och genomfördes av GfK i juni 2017 som en webbenkät bland villa- och radhusägare i Helsingborg/Ängelholm.

{{posts.CurrentItem.Author}}