Karta globala malen logo och ikoner
Karta globala malen logo och ikoner

Globala målen för Öresundskraft

Ingen kan längre bortse ifrån att den globala medeltemperaturen har ökat med 1 grad sedan förindustriell tid. Nu gäller det att vi snabbt begränsar uppvärmningen till max 2 grader, eller allra helst 1,5 grader!

Genom de 17 globala målen för hållbar utveckling (agenda 30) kan detta bli möjligt. De finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. 

Samtliga mål hänger samman och bidrar till varandras möjlighet att uppnås. Att bekämpa klimatförändringarna (mål 13) är beroende av att de 16 andra målen uppnås. På Öresundskraft har vi valt att fokusera på de mål där vi har störst möjlighet att göra skillnad. Vårt arbete är redan i full gång.

Läs mer i vår hållbarhetsredovisning.


Ekonomisk hållbarhet

För oss är mål 9 (hållbar industri, innovationer och infrastruktur) samt mål 12 (hållbar konsumtion och produktion) centrala. Det handlar om att vi ska bygga en pålitlig och resurseffektiv infrastruktur för att stödja ekonomisk utveckling och människors välbefinnande samt om att öka tillgången till informations- och kommunikationsteknik.

Vi ska också bidra till en miljöklok hantering av restavfall, öka allmänhetens kunskap om hållbar energianvändning samt arbeta med våra egna inköp.


Social hållbarhet

Genom att prioritera återvunnen och förnybar energi samt erbjuda tjänster för energieffektivisering bidrar vi till mål 7 (hållbar energi för alla). Det handlar om rättvis fördelning av resurser och att tillgodose grundläggande behov med minsta möjliga klimatpåverkan, samt inkluderingen och möjligheter för alla.

Vi arbetar också för mål 11 (hållbara städer och samhällen) genom vårt engagemang i stadsplanering och stadsutveckling samt vårt arbete med att främja hållbara transporter.


Miljömässig hållbarhet

Vår verksamhet har störst bidrag till mål 13 (bekämpa klimatförändringarna) genom vårt arbete för mål 7, 9, 11 och 12. Syftet är att värna om ett fungerande ekosystem – en framtida livförsäkring för oss alla.


#tillsammansför17

Vi kan mycket, men långt ifrån allt. Därför behöver vi arbeta tillsammans med samhället, leverantörer och kunder. På det sättet har vi större möjlighet att nå samtliga mål. Alltså är mål 17 (genomförande och globalt partnerskap) kanske det allra viktigaste målet.