Tillsammans för en hållbar framtid!

Vi måste begränsa planetens uppvärmning till helst 1,5 men max 2 grader –annars går det illa för oss. På FN:s toppmöte 2015 antog världens länder 17 viktiga och globala mål för hållbar utveckling och en rättvis framtid. Det tycker vi på Öresundskraft är superbra och eftersom vi befinner oss i energibranschen har vi fantastiska och unika möjligheter att bidra till att målen uppnås. Det är så vi gör verklig skillnad lokalt för klimatet globalt. Men grejen är att vi klarar inte detta helt själva –den enda hållbara vägen framåt är #tillsammansför17!

Vad betyder egentligen #tillsammansför17?

Jo, #tillsammansför17 syftar på FN:ns 17 globala mål för en hållbar utveckling som världens länder skrivit under för att främja fred och rättvisa, avskaffa extrem fattigdom och lösa klimatkrisen innan år 2030. Det tycker vi på Öresundskraft är superbra och vi tänker göra allt vi kan för att hjälpa till! Så med den här hashtaggen vill vi  markera vårt engagemang för att lösa dessa urviktiga frågor och visa hur vi jobbar som 17 för en bättre värld varje dag.

Kör vi kontorsbingo eller försöker slå rekord i att säga 17 så många gånger som möjligt undrar kanske du? Svaret är snarare att vi valt mål nr 17 som vår ledstjärna eftersom det handlar om partnerskap och genomförande. Vi gjorde det för att påminna oss själva och alla som lyssnar att ingen av oss klarar klimatutmaningarna ensamma! Den enda hållbara vägen framåt är tillsammans med våra kunder, partners, leverantörer och medarbetare.

Tillsammans med dig gör vi viktig skillnad lokalt för klimatet globalt och skapar morgondagens hållbara samhälle –idag.

Gör vi verkligen någon skillnad?

Försök föreställa dig en värld helt utan el, bränslen och energi att värma upp våra hem med. Det går nästan inte, eller hur? Istället blir det väldigt tydligt hur oerhört beroende vi människor är av ett välfungerande energisystem.

Den stora utmaningen är att användningen av de här energislagen är den absolut största källan till koldioxidutsläpp i såväl Sverige som i resten av världen och det skapar i sig många och komplexa utmaningar som vi måste hitta hållbara lösningar på.

Även om vi på Öresundskraft har kommit långt i arbetet med att ställa om vår el- och fjärrvärmeproduktion måste vi göra mer! Och här kommer ännu en stor utmaning, för även om vi har kompetenserna, erfarenheterna och resurserna som krävs för att ställa om till en koldioxidneutral energianvändning (och till och med ta bort koldioxid ur atmosfären utan att använda för mycket resurser) så klarar vi det ju inte helt själva.

Men tillsammans med dig, har vi en fantastisk möjlighet att nå målet om en klimatneutral region med resursanvändning i balans. Och det är därför #tillsammansför17 är den enda hållbara vägen framåt för oss alla!

Passa på att läsa vad vår fantastiska VD Anders Östlund har att säga om det vår hållbarhetsredovisning!

Visste du att Helsingborgs stad har satt det ambitiösa målet att vi ska ha uppnått nettonollutsläpp av växthusgaser år 2035? Det är 10 år tidigare än målet som riksdagen satt för Sverige och det tycker vi är helt rätt! Vi gör allt vi kan för att hjälpa till och vårt arbete med att stötta måluppnåelsen är redan i full gång –Vill du också hjälpa till och samtidigt få ett riktigt bra elpris? Kolla in Framtidsavtalet här!

Vi jobbar med hållbarhet inom framförallt tre områden

Även om vi på Öresundskraft gör det vi kan för att alla mål ska uppfyllas har vi valt att lägga störst fokus på de mål där vi har störst möjlighet att göra verklig skillnad.

Ekonomisk hållbarhet
Vi ser till att det finns en stabil och resurssmart infrastruktur och en informations- och kommunikationsteknik du kan lita på. För, om vi kan ska se till att industrin kan producera hållbart och att alla i regionen får tillgång till ny teknik kan ekonomin blomstra. Dessutom ska vi bidra till en resursklok hantering av restavfall och öka kunskapen om hållbar energianvändning ute i samhället, då kan fler fatta hållbara och klimatmedvetna val för vår gemensamma framtid.

Mål 9, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 11 Hållbar konsumtion och produktion

Social hållbarhet
Eftersom alla har rätt till hållbar energi för att tillgodose sina behov prioriterar vi återvunnen och förnybar energi och erbjuder smarta tjänster för energioptimering och energieffektivisering. När städer växer och utvecklas skapas nya möjligheter och som en del i samarbetet mellan flera sektorer och aktörer arbetar vi intensivt med innovativ och inkluderande stadsplanering för att göra framtidens städer säkra och hållbara. Vårt fokus ligger på att skapa ett hållbart energisystem som möjliggör en hållbar energianvändning med klimatutsläpp i balans.

Mål 7 Hållbar energi för alla
Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Miljömässig hållbarhet
Ett fortsatt liv på vår planet kräver ett fungerande ekosystem som kan förse oss med mat, luft- och vattenrening och andra resurser vi behöver. Klimatförändringarna riskerar att rubba detta och genom att nå våra mål för den ekonomiska- och sociala hållbarheten har vi bäst chanser att bidra till den miljömässiga hållbarheten.

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

17 arbetstimmars volontärarbete
Vi på Öresundskraft bidrar inte bara med pengar till olika initiativ utan även med vår kompetens och tid. Till exempel får alla våra medarbetare spendera 17 timmar av sin arbetstid på volontärsarbete, vilket bland annat kan innebära läxhjälp eller nattvandring.

Så kämpar vi för en bättre värld

Förutom att våra produkter och tjänster självklart är producerade på ett så hållbart sätt som möjligt så har Öresundskraft ett stort samhällsengagemang i en mängd aktiviteter i vår fina region. I samverkan med flera organisationer inom ungdomsidrott, kulturevenemang och mångfald jobbar vi för ökad livskvalitet för alla som bor här. Här kan du se en hel del av de föreningar vi stöttar!

Så kan du stötta vårt viktiga hållbarhetsarbete

Genom att vara kund, medarbetare, leverantör eller partner till oss stöttar du vårt arbete och ser till att vi kan göra mer snabbare. På så sätt är du en superviktig pusselbit som i allra högsta grad bidrar till en mer hållbar region och faktiskt –en bättre värld. Bättre än så blir det inte, eller hur? #tillsammansför17

Öresundskraft AB