Miljöbild med hav och skog
Miljöbild med hav och skog

Fjärrvärmepriser näringsidkare

FJÄRRVÄRME NORMALPRISLISTA NÄRINGSIDKARE

Gäller 1/1 - 31/12 2022

Fjärrvärmepriset för Näringsidkare består av en Effektdel, en Flödesdel och en Energidel med tre säsongspriser.


Helsingborg Normalprislista Näringsidkare

EFFEKTDEL

(A) Högsta dygnsförbrukning / 24 h* (B) Grundpris (kr/år) exkl. moms (C) kr/kW exkl. moms (B) Grundpris (kr/år) inkl. moms (C) kr/kW inkl. moms
0-30 kW 676,70 594,00 845,88 742,50
30-100 kW 3 149,00 511,59 3 936,25 639,49
100-250 kW 11 523,00 427,85 14 403,75 534,81
250-500 kW 32 223,00 345,05 40 278,75 431,31
>500 kW 73 878,00 261,74 92 347,50 327,18

*Medeleffekt (kW) över ett dygn. Effektdelens årskostnad = (A*C) + B. Aktuellt värde på A finns på senaste energifakturan under rubriken Specifikation – Fjärrvärme.

ENERGIDEL

Säsong Energipris (öre/kWh) exkl. moms Energipris (öre/kWh) inkl. moms
Vinter (Jan-Mars, Nov-Dec) 58,72 73,40
Vår / Höst (April-Maj, Sept-okt) 33,79 42,24
Sommar (Juni-Aug) 10,07 12,59

FLÖDESDEL

Säsong Flödespris (kr/m3) exkl. moms Flödespris (kr/m3) inkl. moms
Vinter (Jan-Mars, Nov-Dec) 3,90 4,88

 


Helsingborg Totalvärme Näringsidkare

EFFEKTDEL

(A) Högsta dygnsförbrukning / 24 h* (B) Grundpris (kr/år) exkl. moms (C) kr/kW exkl. moms (B) Grundpris (kr/år) inkl. moms (C) kr/kW inkl. moms
0-30 kW 676,70 594,00 845,88 742,50
30-100 kW 3 149,00 511,59 3 936,25 639,49
100-250 kW 11 523,00 427,85 14 403,75 534,81
250-500 kW 32 223,00 345,05 40 278,75 431,31
>500 kW 73 878,00 261,74 92 347,50 327,18

*Medeleffekt (kW) över ett dygn. Effektdelens årskostnad = (A*C) + B. Aktuellt värde på A finns på senaste energifakturan under rubriken Specifikation – Fjärrvärme.


ENERGIDEL

Säsong Energipris (öre/kWh) exkl. moms Energipris (öre/kWh) inkl. moms
Vinter (Jan-Mars, Nov-Dec) 66,35 82,94
Vår / Höst (April-Maj, Sept-okt) 33,79 42,24
Sommar (Juni-Aug) 10,07 12,59

 


Helsingborg Markvärme Näringsidkare

EFFEKTDEL

(A) Högsta dygnsförbrukning / 24 h* (B) Grundpris (kr/år) exkl. moms (C) kr/kW exkl. moms (B) Grundpris (kr/år) inkl. moms (C) kr/kW inkl. moms
0-30 kW 338,35 297,00 422,94 371,25
30-100 kW 1 574,50 255,80 1 968,13 319,74
100-250 kW 5 761,50 213,93 7 201,88 267,41
250-500 kW 16 111,50 172,53 20 139,38 215,66
>500 kW 36 939,00 130,87 46 173,75 163,59

*Medeleffekt (kW) över ett dygn. Effektdelens årskostnad = (A*C) + B. Aktuellt värde på A finns på senaste energifakturan under rubriken Specifikation – Fjärrvärme.

ENERGIDEL

Säsong Energipris (öre/kWh) exkl. moms Energipris (öre/kWh) inkl. moms
Vinter (Jan-Mars, Nov-Dec) 56,67 70,84
Vår / Höst (April-Maj, Sept-okt) 31,74 39,68
Sommar (Juni-Aug) 8,04 10,05

 


Helsingborg Primär Markvärme Näringsidkare

EFFEKTDEL

(A) Högsta dygnsförbrukning / 24 h* (B) Grundpris (kr/år) exkl. moms (C) kr/kW exkl. moms (B) Grundpris (kr/år) inkl. moms (C) kr/kW inkl. moms
0-30 kW 338,35 297,00 422,94 371,25
30-100 kW 1 574,50 255,80 1 968,13 319,74
100-250 kW 5 761,50 213,93 7 201,88 267,41
250-500 kW 16 111,50 172,53 20 139,38 215,66
>500 kW 36 939,00 130,87 46 173,75 163,59

*Medeleffekt (kW) över ett dygn. Effektdelens årskostnad = (A*C) + B. Aktuellt värde på A finns på senaste energifakturan under rubriken Specifikation – Fjärrvärme.

ENERGIDEL

Säsong Energipris (öre/kWh) exkl. moms Energipris (öre/kWh) inkl. moms
Vinter (Jan-Mars, Nov-Dec) 58,72 73,40
Vår / Höst (April-Maj, Sept-okt) 33,79 42,24
Sommar (Juni-Aug) 10,07 12,59

FLÖDESDEL

Säsong Flödespris (kr/m3) exkl. moms Flödespris (kr/m3) inkl. moms
Vinter (Jan-Mars, Nov-Dec) 3,90 4,88


Prisåtagande Helsingborg


År 2022 År 2023 År 2024
1% (höjning 5% av effektdel) Max 2% Max 2%

Öresundskraft har i enlighet med Prisdialogen beskrivit fjärrvärmens kostnadsutveckling och konkurrenskraft i förhållande till alternativen och ägardirektiven. Detta ligger till grund för Prisåtagade 2021-2024 för fjärrvärme näringsidkare i Helsingborg.


Ängelholm Näringsidkare

EFFEKTDEL

(A) Högsta dygnsförbrukning / 24 h* (B) Grundpris (kr/år) exkl. moms (C) kr/kW exkl. moms (B) Grundpris (kr/år) inkl. moms (C) kr/kW inkl. moms
0-30 kW 647,50 569,60 809,38 712,00
30-100 kW 3 018,00 490,60 3 772,50 613,25
100-250 kW 11 073,00 410,10 13 841,25 512,63
250-500 kW 30 848,00 331,00 38 560,00 413,75
>500 kW 71 098,00 250,50 88 872,50 313,13

*Medeleffekt (kW) över ett dygn. Effektdelens årskostnad = (A*C) + B. Aktuellt värde på A finns på senaste energifakturan under rubriken Specifikation – Fjärrvärme.


ENERGIDEL

Säsong Energipris (öre/kWh) exkl. moms Energipris (öre/kWh) inkl. moms
Vinter (Jan-Mars, Nov-Dec) 62,12 77,65
Vår / Höst (April-Maj, Sept-okt) 37,81 47,26
Sommar (Juni-Aug) 14,68 18,35

FLÖDESDEL

Säsong Flödespris (kr/m3) exkl. moms Flödespris (kr/m3) inkl. moms
Vinter (Jan-Mars, Nov-Dec) 3,96 4,95


Prisåtagande Ängelholm


År 2022 År 2023 År 2024
0% Max 2% Max 2%

Öresundskraft har i enlighet med Prisdialogen beskrivit fjärrvärmens kostnadsutveckling och konkurrenskraft i förhållande till alternativen och ägardirektiven. Detta ligger till grund för Prisåtagande 2021-2024 för fjärrvärme näringsidkare i Ängelholm.


Avtalsvillkor och prisbestämmelser fjärrvärme

Läs våra avtalsvillkor här

Prisbestämmelser näringsidkare Helsingborg och Ängelholm

Prisbestämmelser totalvärme Helsingborg

Prisbestämmelser markvärme Helsingborg

Prisbestämmelser primär markvärme Helsingborg


Prislistor år 2021

Helsingborg

Helsingborg markvärme

Helsingborg primär markvärme

Helsingborg totalvärme

Ängelholm

Prislistor tidigare år


Öresundskraft Företagsmarknad AB