Miljöbild med hav och åker
Miljöbild med hav och åker

Anslutning av gas för företag

Gas ger dig mycket värme för pengarna. Fastigheten måste befinna sig inom Öresundskrafts gasnätområde för att kunna anslutas till vårt nät. Kontakta oss så undersöker vi möjligheterna.

Anslutningsavgift gas

Kategori Grundavgift
kr
Effektavgift
kr/kW
20-199 kW 8 000 265
200-2 499 kW 45 000 75
2 500-19 999 kW 130 000 37
> 20 000 kW 450 000 21


Anslutningsavgiften gäller om gasledning finns i närheten av fastigheten. I annat fall lämnas kostnadsförslag för varje enskild anslutning. Granskningskostnader i samband med driftsättningskontroll av installation tillkommer.

Föranmälan nyanslutning

För att anslutas till Öresundskrafts gasnät måste en föranmälan göras via en behörig installatör.

Anslutning av produktionsanläggningar för biogas inkl inmatning på gasnätet 

Öresundskraft AB